Các giám mục Đức và Ba Lan gặp gỡ nhau tại Lublin

Photo: Konferencja Episkopatu Polski

Từ ngày 23 và ngày 25 tháng Tư vừa qua, nhóm liên lạc giữa các giám mục Đức và Ba Lan đã gặp gỡ nhau tại thành phố Lublin bên Ba Lan.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Nhóm liên lạc này giữa hai Hội đồng Giám mục được thành lập sau Thế chiến thứ II để đẩy mạnh sự hòa giải giữa hai dân tộc và đào sâu mối quan hệ thân hữu giữa Giáo hội tại hai nước. Trong mỗi nhóm, có bốn giám mục thành viên.

Đức cha Bertram Meier, Giám mục Giáo phận Augsburg, nam Đức, đã thuật lại chuyến viếng thăm mới đây của ngài tại Ucraina. Các giám mục Đức đề cập đến Con đường Công nghị tại Giáo hội này, phong trào cực hữu AfD đang gia tăng và thái độ của các giám mục.

Phía Ba Lan nêu lên những thách đố Giáo hội tại đây đang đương đầu và vấn đề các lớp giáo lý tại trường học, những sáng kiến bảo vệ môi sinh và sự phản đối của các nông dân Ba Lan.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Ba Lan Ekai, hôm 24 tháng Tư vừa rồi, Đức Hồng y Rainer Maria Woelki, Tổng giám mục Giáo phận Koeln, bên Đức cho biết các giám mục đã bàn về chiến tranh tại Ucraina, việc săn sóc mục vụ cho những người tị nạn và di dân, tình trạng Giáo hội tại Đức, Thượng Hội đồng Giám mục thế giới về sự đồng hành hay hiệp hành, và sự đào sâu những tương quan giữa Giáo hội tại Đức và Ba Lan.

Đức Hồng y Woelki cũng nói rằng vấn đề tái truyền giảng Tin mừng là điều quan trọng nhất Giáo hội Công giáo tại Đức đang phải đương đầu. Nhiều người ở Đức không còn chia sẻ đức tin Kitô nữa và quên lãng Thiên Chúa. Đó thực là một trong những thách đố lớn nhất chúng tôi gặp phải, cụ thể làm sao để đức tin có thể thông truyền trong thời đại ngày nay.

Theo Đức Hồng y Tổng giám mục Giáo phận Koeln, sự cộng tác hiện nay giữa Đức và Ba Lan là tốt đẹp. Thủ tướng Ba Lan hiện nay, ông Donald Tusk, rất được tôn trọng ở Đức vì công việc ông đã từng làm ở Bruxelles trong nhiều năm. Ông là người xác tín về Âu châu. Rõ ràng là chúng ta đang chứng kiến sự cộng tác tốt đẹp dựa trên sự tín nhiệm. Dĩ nhiên, cả hai chính phủ Ba Lan và Đức đều xác tín chúng ta phải sát cánh với Ucraina và giúp nhân dân Ucraina đẩy lui cuộc xâm lăng bất công từ Nga.

Về quan hệ giữa hai Giáo hội Công giáo Ba Lan và Đức, Đức Hồng y Woelki nhận định rằng “tôi tin là hiện thời chúng ta có những quan hệ rất thân hữu trong nhóm tiếp xúc này. Cựu Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức Tổng giám mục Stanislaw Gądecki, đã cảnh giác chúng tôi về một số nguy cơ liên quan đến Con đường Công nghị được thảo luận ở Đức. Tôi đón nhận lời khuyên huynh đệ ấy, nó là điều có thể vì chúng ta là bạn của nhau. Sư trao đổi lập trường như thế chỉ có thể khi chúng ta hiểu rõ nhau và sống như anh chị em trong đại gia đình Giáo hội”.

(Ekai 24-4-2024)

Tags