Đức Hồng y Hong Kong: Kitô và Lão giáo liên kết để chữa lành thế giới phân hóa

Photo: Vatican News

Đức Hồng y Stephano Chu Thủ Nhân (Chow Sau-yan), Giám mục Giáo phận Hong Kong, đề cao sự liên kết giữa các tín hữu Kitô và Lão giáo để chữa lành thế giới bị phân hóa.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Hồng y Chu, thuộc Dòng Tên, và Đức ông Indunil Kodithuwakku, người Sri Lanka, Tổng thư ký Bộ Đối thoại liên tôn, thuộc phái đoàn Công giáo đang tham dự cuộc đối thoại thứ ba giữa Kitô giáo và Lão giáo, tiến hành từ ngày 11 đến ngày 13 tháng Ba này, tại Học viện Viên Huyền (Yuen Yuen), ở Hong Kong. Cuộc trao đổi này do Bộ Đối thoại liên tôn của Tòa Thánh và Hội Lão giáo ở Hong Kong, cùng với sự cộng tác của giáo phận địa phương, đứng ra tổ chức, và có chủ đề là: “Vun trồng một xã hội hòa hợp qua đối thoại liên tôn. Các tham viên đến từ nhiều nước, trong đó có cả Việt Nam.

Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí sau ngày họp đầu tiên, Đức Hồng y Stephano Chu giải thích rằng mục đích cuộc gặp gỡ đối thoại này là để chứng tỏ “các tôn giáo có thể liên kết với nhau để trở thành những đối tác xây dựng xã hội chúng ta. Quan điểm của Lão giáo là thăng tiến sự tiến bước của thế giới tiến về hòa bình và hiệp nhất, trong đó nhân loại và Đạo - chúng ta có thể gọi là Logos - liên kết với nhau”. Hy vọng nhắm tới là sự nhìn nhận tinh thần phục vụ chung như thế giúp, cho “giá trị và ý nghĩa của tôn giáo được quý chuộng hơn ở Trung Quốc”.

Đức Hồng y Chu Thủ Nhân cũng nhận xét rằng Kitô giáo và Lão giáo “cùng chia sẻ các giá trị từ bi thương xót, sự đơn sơ và không tìm kiếm những kết quả trần trục”.

Đức Hồng y cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cởi mở đối với các nền văn hóa và tôn giáo khác. Ngài nói: “Giáo hội Công giáo chúng ta chấp nhận rằng cả các văn hóa và tôn giáo khác cũng được mạc khải của Chúa chúc phúc - tuy ở những mức độ khác nhau, để hiểu về cuộc sống và tinh thần sự sống”. Đức Hồng y nêu thí dụ về lối tiếp cận này là kiểu mẫu của cha Matteo Ricci, - tên Hoa là Lợi Mã Đậu, - thừa sai Dòng Tên hồi thế kỷ XVI nổi bật về sự hiểu biết về ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa: Cha Ricci là “gương mẫu về đối thoại giữa tôn giáo và văn hóa, hội nhập linh đạo các tín đồ Khổng giáo, Phật giáo và Lão giáo với đức tin và linh đạo Công giáo. Điều này đã được nhân dân và chính phủ Trung Hoa ca ngợi và tôn trọng”.

(Vatican News 12-3-2024)

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail