Latest Contents

  • Đức Giê-su Ki-tô – Đường Thiên Chúa quan phòng

    Apr 05, 2024
    Các Ki-tô hữu được mời gọi đón nhận Đức Giê-su, đón nhận Đường Thiên Chúa Quan Phòng và sống theo Đường Thiên Chúa Quan Phòng trong mọi biến cố đời mình. Đặc biệt, các Ki-tô hữu được mời gọi loan báo Đường Đức Giê-su và Tin Mừng của Người cho anh chị em đồng loại.

Đài Chân Lý Á Châu

Trực tiếp

Livesteam thumbnail