Đức Hồng y Semeraro cử hành lễ kỷ niệm 700 năm phong thánh cho thánh Tôma Aquinô

Thánh Tôma Aquinô | Vatican News

Lúc 6 giờ 30 chiều, thứ Ba, ngày 18 tháng Bảy vừa qua, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, Đặc sứ của Đức Thánh cha Phanxicô, đã chủ sự thánh lễ tại Đan viện Fossanova, cách Roma hơn 80 cây số về hướng nam, nhân kỷ niệm 700 năm Đức Giáo hoàng Gioan XXII công bố Tông sắc “Redemptionem misit”, tôn phong cha Tôma Aquinô, Dòng Đa Minh, lên bậc hiển thánh.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Thánh nhân qua đời năm 1274, tại Đan viện Fossanova, trên đường đi tham dự Công đồng chung Lyon II, bên Pháp.

Buổi lễ do Đức Hồng y Semeraro cử hành, mở đầu chương trình ba năm: sau kỷ niệm 700 năm phong thánh, năm tới 2024 sẽ kỷ niệm 750 năm thánh Tôma qua đời, và năm 2025 kỷ niệm 800 sinh nhật của thánh nhân.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y Semeraro đã nói về những đặc tính của thánh Tôma Aquinô như một tôn sư. Thánh nhân thực thi khoa học khôn ngoan như thế nào? Thưa, “tất cả những gì thánh nhân học hỏi, nghiên cứu, ngài liên tục chiêm niệm với một đức tin nồng nhiệt. Vì thế, đó không phải là một sự khôn ngoan biểu dương trí tuệ, nhưng là một sự khiêm tốn sâu xa của một tôn sư, không tiến một bước nào trong việc nghiên cứu mà không chìm đắm trước đó trong sự lắng nghe vị Tôn Sư nội tâm, là Thánh Linh, ánh sáng chuẩn bị tâm hồn đón nhận đạo lý chân thực”.

Đức Hồng y Semeraro nhận xét rằng: “Nghiên cứu và chiêm niệm không phải là hai hoạt động tách biệt nhau, nhưng là một hành vi duy nhất hội tụ trí tuệ và tình yêu. Đó là một “hành trình tiến về Thiên Chúa” (Itinerarium in Deum), mà thánh Tôma là một biểu tượng. Chính vì thế, trong sự liên tục tìm kiếm sự chiêm niệm Thiên Chúa, mặc dù rất nhiều tác phẩm thần học thánh nhân đã viết, và ngày nay chưa có ai vượt qua được, nhưng vào cuối đời thánh nhân đã nói rằng: “Tất cả những gì tôi đã viết, nay tôi thấy chỉ là rơm rác”.

Nhân những kỳ niệm trên đây về thánh Tôma, ngày 28 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha đã gửi thư cho các giám mục ba Giáo phận Latina, Sora và Frosinone, thuộc vùng liên hệ với thánh Tôma, trong đó Đức Thánh cha khẳng định rằng:

“Như một tu sĩ Đa Minh tốt lành, thánh Tôma đã quảng đại tận tụy loan báo Tin mừng qua sự dấn thân không chút do dự, việc cầu nguyện, nghiên cứu nghiêm túc và hăng say, sáng tác rất nhiều tác phẩm thần học và văn hóa, giảng thuyết, đáp ứng những yêu cầu mà dòng, giáo quyền, thế giới dân sự, cũng như những người quen biết và bạn hữu bày tỏ với người”.

“Chính vì thế, vị “Tiến sĩ chung” (Doctor communis) này là một nguồn ‘tài nguyên’, một thiện ích quý giá cho Giáo hội ngày nay và ngày mai. Như tôi đã có lần khẳng định, thánh nhân là “một người say mê Chân Lý và điều này thúc đẩy người liên tục tìm kiếm thánh nhan Thiên Chúa” (Buổi tiếp kiến Hàn lâm viện Tòa Thánh về Thánh Tôma Aquinô, 22/9/2022) [...].

Đức Thánh cha khuyến khích các tín hữu học hỏi các tác phẩm của thánh Tôma trong bối cảnh lịch sử và văn hóa, và đồng thời đón nhận như kho tàng để đáp ứng những thách đố văn hóa ngày nay”.

(Vatican News 19-7-2023)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail