Đức Thánh cha yêu cầu Đức Tổng giám mục Vasil kiên vững trong quyết định

Photo: FB/ Arcibiskup Cyril Vasiľ

Đức Thánh cha Phanxicô yêu cầu Đức Tổng giám mục Cyril Vasil, Đặc ủy của ngài, về việc tái lập trật tự trong Giáo hội Syro Malabar bên Ấn Độ, liên quan đến nghi thức thống nhất để cử hành thánh lễ.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Tổng giám mục Vasil đã được Đức Thánh cha tiếp kiến hôm 24 tháng Tám vừa qua, và đã tường trình cho ngài về chuyến đi gần ba tuần lễ trong Giáo phận Ernakulam-Angamaly và Kochi, với những chống đối của nhóm linh mục không chấp nhận quyết định của giáo quyền về vấn đề cử hành thánh lễ. Đức Thánh cha đã yêu cầu Đức Tổng giám mục Vasil tiếp tục kiên vững trong những quyết định và đường hướng đã đề ra theo chỉ thị của ngài.

Cha Antony Vadakekkara, Phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo Syro Malabar, cho biết Đức Tổng giám mục Vasil cũng trao phúc trình chi tiết về cuộc khủng hoảng mà Tổng giáo phận Ernakulam gặp phải cho Đức Tổng giám mục Claudio Gugerotti, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương.

Đức Tổng giám mục Đặc ủy, hiện là Tổng giám mục Giáo phận Kosice ở miền đông Cộng hòa Slovak, cho biết ngài sẽ tiếp tục sứ mạng giúp Giáo phận Ernakulam thực thi quyết định của Công nghị Giáo hội Syro Malabar và của Đức Thánh cha, về việc áp dụng nghi lễ phụng vụ thống nhất trong việc cử hành thánh lễ.

(Newindiaexpress.com 25-8-2023)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail