Đức Thánh cha tiếp một số các vị thủ lãnh phong trào Giáo hội

Photo: Vatican Media
Sáng ngày 13 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến một số vị thủ lãnh các phong trào, hiệp hội và cộng đoàn mới của Giáo hội về Roma, tham dự cuộc gặp gỡ thường niên do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống triệu tập, với chủ đề là “Thách đố về tính đồng hành để thi hành sứ vụ”.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh cha bày tỏ hy vọng sau hai khóa “Thượng Hội đồng Giám mục năm ngoái và năm nay, hiệp hành, hay đồng hành, tiếp tục là cách thức hành động trường kỳ trong Giáo hội, trên mọi cấp độ, đi vào tâm hồn mọi người, mục tử và giáo dân, cho đến độ trở thành “một lối sống” của toàn thể Giáo hội được chia sẻ. Nhưng tất cả những điều đó đòi phải có một sự thay đổi nơi mỗi người chúng ta, cần có một sự ‘hoán cải bản thân đích thực’“.

Trong viễn tượng hoán cải tinh thần như thế, Đức Thánh cha nêu lên một vài “nhân đức đồng hành”, mà chúng ta có thể rút từ ba lời loan báo cuộc khổ nạn của Chúa, trong Tin mừng theo thánh Marco (Mc 8,31; 9,31, và 10,32-24).

Trước hết, là suy nghĩ theo Thiên Chúa, không như ông Phêrô, đã trách Chúa Giêsu, sau khi nghe Người loan báo sẽ chịu khổ nạn. “Lẽ ra, ông Phêrô phải nêu gương và giúp các môn đệ khác hoàn toàn phục vụ công việc của Thầy, thì lại chống kế hoạch của Thiên Chúa, phủ nhận cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu”.

Tiếp đến, là vượt thắng mọi sự khép kín. Sau lần thứ hai Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn, ông Gioan đã chống lại một người kia trừ tà nhân danh Chúa Giêsu, nhưng Ngài không chấp nhận thái độ đó của ông Gioan và nói: “Ai không chống lại chúng ta là phò chúng ta” (Mc 9,40). Và Đức Thánh cha nói: “Chúng ta phải cẩn thận đối với các nhóm khép kín... Đừng co cụm vào mình, nhưng cần đi xa hơn nhiều những gì mà nhóm của chúng ta nghĩ”.

Sau cùng, là vun trồng lòng khiêm tốn. Sau khi Chúa loan báo lần thứ ba về cuộc khổ nạn của Ngài, hai ông Giacôbê và Gioan xin chỗ danh dự cạnh Chúa Giêsu, thay vì đáp lại lời Chúa mời gọi phục vụ mà Ngài đã đề ra, phục vụ tất cả mọi người. Đức Thánh cha nói: “Ở đây, chúng ta hiểu rằng sự hoán cải tinh thần phải khởi hành từ lòng khiêm tốn, là cửa vào của mọi nhân đức. Về điểm này, ta cũng phải tự hỏi: Tôi tìm kiếm điều gì trong tương quan với các anh chị em của tôi trong đức tin? Tại sao tôi thi hành một số sáng kiến trong Giáo hội? Và chúng ta có nhận thấy rằng sự kiêu ngạo đã ảnh hưởng một cách nào đó hay không. Vậy, chúng ta hãy xin ơn trở về với lòng khiêm tốn. Thực vậy, chỉ có những người khiêm nhường mới thực hiện những điều vĩ đại trong Giáo hội, vì người khiêm tốn có những nền tảng vững chắc, xây dựng trên tình yêu Chúa, không bao giờ thiếu, và vì thế, không tìm kiếm sự công nhận của những người khác”.

(Sala Stampa 13-6-2024)