Đức Thánh cha nhóm họp Hội đồng Hồng y cố vấn

Photo: Vatican News
Sáng hôm 17 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã bắt đầu khóa họp thứ ba trong năm nay của Hội đồng chín hồng y cố vấn, quen gọi là C-9.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Khóa họp sẽ kéo dài đến thứ Tư tới đây, ngày 19 tháng Sáu. Khóa họp thứ hai đã diễn ra hồi tháng Tư và quý trọng tâm vào việc áp dụng Tông hiến mới “Praedicate evangelium”, Các con hãy loan báo Tin mừng, về Giáo triều Roma. Tuy nhiên, hội đồng cũng bàn về tình trạng chiến tranh tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là tại Trung Đông và Ucraina, với hy vọng gia tăng những nỗ lực tìm ra những hành trình thương thuyết và hòa bình.

Các Hồng y cũng bàn về vai trò của nữ giới trong Giáo hội, các vị đã nghe những suy tư của hai phụ nữ, là nữ tu Regina da Costa và nữ giáo sư Stelle Morra.

(Vatican News 17-6-2024)