Công bố sứ điệp Đức Thánh cha nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn thứ 110

Photo: Vatican News
Đức Thánh cha Phanxicô gọi những người di dân và tị nạn cũng như Giáo hội lữ hành ngày nay, là hình ảnh Dân Chúa xưa kia trên đường tiến về Đất hứa (LG 49) và ngài kêu mời các tín hữu, như những người Samaritano nhân lành, giúp đỡ những người di dân và tị nạn, coi đây là những cơ hội để gặp gỡ Chúa.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Thánh cha đưa ra lời mời gọi trên đây, trong sứ điệp nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 110, sẽ được cử hành vào Chúa nhật, ngày 29 tháng Chín năm nay. Sứ điệp được Đức Hồng y Michael Czerny, Bộ trưởng Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, giới thiệu trong cuộc họp báo, sáng ngày 03 tháng Sáu vừa qua, tại Vatican.

Sứ điệp của Đức Thánh cha có đoạn viết: “Ta có thể nhìn thấy nơi những người di dân thời nay, giống như những người di dân mọi thời, một hình ảnh sinh động về dân Thiên Chúa trên đường tiến về quê hương vĩnh cửu. Hành trình hy vọng của họ nhắc nhớ cho chúng ta rằng “quê thật của chúng ta là ở trên trời, và tại đó, Chúa Cứu Thế Giêsu Kitô đang chờ đợi chúng ta” (Pl 3,20).

Sau khi nói đến sự hiện diện và can thiệp của Thiên Chúa nhiều lần trong hành trình của Dân Chúa trong cuộc lữ hành xưa kia, cũng như những khó khăn, nguy hiểm và chiến đấu của họ, Đức Thánh cha khẳng định rằng: “Thiên Chúa không những bước đi với dân Ngài, nhưng còn ở trong dân, theo nghĩa Chúa đồng hóa với những người nam nữ đang tiến bước qua lịch sử, - đặc biệt những người rốt cùng, người nghèo, những người bị gạt ra ngoài lề - như thể kéo dài mầu nhiệm Nhập Thể”.

“Vì thế, cuộc gặp gỡ với người di dân, như với một người anh chị em đang ở trong tình trạng túng quẫn, ‘cũng là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Chính Chúa đã nói điều đó. Chính Chúa đang gõ cửa nhà chúng ta, như người đói khát, khách ngụ cư, người trần trụi, đau yếu, tù đày, xin được gặp gỡ và giúp đỡ” (Bài giảng thánh lễ với cá tham dự viên cuộc gặp gỡ “tự do, không sợ hãi”, Sacrofano, 15-2-2019).

Cuộc phán xét chung, như được kể lại trong chương 25 của Tin mừng theo thánh Matthêu, không để lại nghi ngờ gì cho chúng ta: “Ta là khách ngụ cư, xa lạ và các con đã tiếp đón Ta” (v.35); và Chúa cũng nói: “Thật, Thầy bảo các con: tất cả những gì các con làm cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của Thầy đây, tức là các con làm cho Thầy” (v.40) Vì thế, mỗi cuộc gặp gỡ trong hành trình, tượng trưng một cơ hội gặp gỡ Chúa, và là dịp đầy ơn cứu độ, vì nơi người anh chị em túng thiếu đang cần sự giúp đỡ của chúng ta, có sự hiện diện của Chúa Giêsu. Theo nghĩa này, những người nghèo cứu chúng ta và giúp chúng ta gặp tôn nhan của Chúa” (Xc Sứ điệp Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 3, 17-11-2019).

Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Anh chị em thân mến, trong Ngày di dân và tị nạn này, chúng ta hãy hiệp nhau cầu nguyện cho tất cả những người đã bỏ quê hương của họ để đi tìm kiếm những điều kiện sống xứng đáng.”

(Sala Stampa 3-6-2024)