Viện phụ Biển Đức ở Jerusalem củng cố tinh thần Đại kết Kitô

Viện phụ Nikodemus Schnabel | Vatican News

Viện phụ Nikodemus Schnabel, của Đan viện Biển Đức “Đức Mẹ An nghỉ” ở Jerusalem, thuộc Công giáo nói tiếng Đức, cho biết có dự án tổ chức một buổi cầu nguyện đại kết để thắt chặt tinh thần liên kết của mười ba cộng đoàn các Giáo hội Kitô tại đây.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cha Schnabel sống tại Jerusalem từ hơn hai mươi năm nay. Cha tiết lộ dự án này trước lễ Phục sinh vừa qua, với báo “Thế giới Chúa nhật”, Welt am Sonntag, xuất bản tại Đức. Cha nghĩ thật không phải là một điều siêu thực tế khi nghĩ rằng tất cả đại diện của các Giáo hội Kitô ở Jerusalem sẽ nhận lời mời tham dự buổi cầu nguyện chung tại Nhà Tiệc Ly, trên núi Sion, trong Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng năm tới, 2025. Trong buổi cầu nguyện đó, cũng có thể có nghi thức rửa chân.

Cha nghĩ không cần các Giáo hội phải tham khảo ý kiến với nhau trước và nói thêm rằng: “Chúng tôi không đề ra những bản mẫu để rồi thảo luận trong nhiều năm trời. Chúng tôi chỉ hành động”. Theo ý cha, xét vì lịch sử lâu dài những cuộc cạnh tranh nhau tại Thánh địa giữa các cộng đoàn Kitô tại Thánh địa, phong trào đại kết, hiểu như sự cộng tác giữa các hệ phái Kitô khác nhau, hiện nay đang tiến hành tốt và “từ lâu, tôi vẫn ước mơ tổ chức buổi cầu nguyện chung. Sự cộng tác này cũng được chứng tỏ qua công trình tu sửa Đền thờ Thánh Mộ hiện nay ở Jerusalem, điều mà trước đây, các Giáo hội đã không đồng thuận trong thời gian dài”.

Sau vụ Hamas tấn công Israel, ngày 07 tháng Mười năm ngoái, đại diện tất cả các Giáo hội Kitô đã họp nhau cầu nguyện. Sự đố kỵ và xung đột kéo dài từ phía những người Do thái định cư [ở miền Cisjordani] cũng thúc đẩy các Giáo hội Kitô xích lại gần nhau.

Trong số các Giáo hội Kitô hiện diện tại Thánh địa, có Chính thống Hy Lạp, Chính thống Copte, Chính thống Syria, Công giáo Maronite, Công giáo, Giáo hội Roma Tông truyền, Luther và Anh giáo, cùng với một số Giáo hội khác. Số tín hữu Kitô chỉ là một thiểu số rất nhỏ bé, chỉ có 2% trên tổng số tám triệu 700.000 dân cư và con số Kitô hữu ngày càng giảm bớt vì tình hình chính trị và kinh tế khó khăn.

(KAP. Domradio.de 30-3-2024)

Tags