Công giáo và Lão giáo cùng nhau đối thoại

Taoist worshippers celebrate the Lunar New Year at Wong Tai Sin Temple in Hong Kong in 2021 | Vatican News

Cuộc đối thoại thứ ba giữa Kitô giáo và Lão giáo sẽ tiến hành từ ngày 11 đến ngày 13 tháng Ba này, tại Học viện Viên Huyền (Yuen Yuen), ở Hong Kong, do Bộ Đối thoại liên tôn của Tòa Thánh và Hội Lão Giáo ở Hong Kong, cùng với sự cộng tác của giáo phận địa phương, đứng ra tổ chức.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đề tài cuộc hội luận là: “Vun trồng một xã hội hòa hợp qua đối thoại liên tôn. Các tín hữu Kitô và Lão giáo, cũng như các học giả từ nhiều nước, trong đó có Hong Kong, Trung Quốc, Pháp, Ý, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Singapore sẽ tham dự. Chính quyền địa phương cũng sẽ hiện diện trong buổi khai mạc.

Các tham dự viên tìm cách góp phần xây dựng một xã hội hòa hợp, khi suy tư về đề tài: “Những nền tảng Kinh Điển để xây dựng một xã hội hòa hợp”. “Vun trồng hòa hợp qua Thờ phượng và Phụng vụ”, “Đạo và Đức trong đối thoại và thực hành”, “Sự thánh thiện trong Lão giáo và Kitô giáo”, và sau cùng là “Thông truyền tín ngưỡng và giá trị tôn giáo trong một thế giới hoàn cầu hóa”.

Cuộc hội thảo là một diễn đàn cho Kitô hữu và tín đồ Lão giáo đào sâu sự hiểu biết nhau, cứu xét sâu xa xem sự thiếu hòa hợp tạo nên đau khổ và làm sao cộng tác để chữa lãnh thế giới bị phân hóa ngày nay”.

(Sala Stampa 9-3-2024)

Tags