Ủy viên Nga về quyền trẻ em xác nhận tiếp tục cộng tác với Đức Hồng y Zuppi

Photo: tracieloeterra.blog

Ủy ban Nga về các quyền trẻ em, bà Maria Lvova-Belóva, xác nhận rằng từ sáu tháng nay, phía Nga liên tục cộng tác với Đức Hồng y Matteo Zuppi, về vấn đề đoàn tụ gia đình của các trẻ em Ucraina bị đưa sang Nga.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong phúc trình công bố tại Mascơva, hôm 11 tháng Mười Hai vừa qua, cho biết bà Ủy viên Lvova-Belova, thuộc phủ Tổng thống Liên bang Nga, đã nói về những tương tác với phái viên của Đức Giáo hoàng, là Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, trong sáu tháng đầu tiên của sự cộng tác. Trong cuộc gặp gỡ ngày 29 tháng Sáu vừa rồi, hai bên đã đạt tới thỏa thuận về việc trao đổi những thông tin về các trẻ em mà cha mẹ muốn đoàn tụ với gia đình. Đức Hồng y Zuppi đã trao cho Ủy ban danh sách các trẻ em mà phía Ucraina soạn thảo. Cho đến nay, sự cộng tác giúp làm sáng tỏ nhiều trường hợp.

Ngoài ra, trong lãnh vực tương tác, người ta đã có thể xác định danh tánh các trẻ vị thành niên Ucraina cần được sự giúp đỡ của phía Nga để đoàn tụ với gia đình và bạn hữu. Đó là ba trẻ em đến Nga năm ngoái. Vì tình trạng khó khăn của đời sống gia đình, ba em đã được sắp xếp trong một trung tâm xã hội phục hồi trẻ vị thành niên. Những thông tin do Đức Hồng y Zuppi cung cấp đã giúp tìm được các trẻ em và xác định trình trạng và hoàng cảnh của các em. Tình hình tiếp theo có phát triển hay không tùy thuộc những hoàn cảnh sống và lập trường của bà mẹ đối với các trẻ em”.

Ngoài ra, các đại diện của Tòa Sứ thần Tòa Thánh cũng giúp chuyển cho phía Ucraina những thông tin về sự lưu ngụ của các trẻ em trên lãnh thổ của Nga.

(tracieloeterra.blog 11-12-2023)