Số tín hữu Chính thống Nga tại Ucraina giảm sút mạnh

Photo: Mateusz Butkiewicz / Unsplash

Hiện nay số tín hữu Chính thống Nga, thuộc Tòa Thượng phụ Mascơva ở Ucraina giảm sút mạnh so với trước chiến tranh.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Theo phúc trình của Trung tâm Ucraina nghiên cứu kinh tế chính trị, hiện nay có 42% dân Ucraina tuyên bố mình thuộc Giáo hội Chính thống Ucraina độc lập và chỉ có 5,6% thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống ở Mascơva bên Nga. Từ sau cuộc tấn công xâm lăng của Nga chống Ucraina cách đây gần hai năm, tỷ lệ tín đồ Chính thống Nga tại Ucraina suy giảm mau lẹ.

Theo trung tâm Razumkov, trước khi Nga tấn công Ucraina, hồi tháng Hai năm 2021, có 13,6% dân Ucraina tuyên bố mình thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva, nhưng đến cuối năm nay chỉ còn lại 5,6%, tức là giảm một nửa. Còn Giáo hội Chính thống Ucraina độc lập khỏi Chính thống Nga, hồi năm 2021, có 20% tuyên bố mình thuộc Giáo hội này, nhưng nay con số đó tăng lên gối đôi, tức là 42%.

Trong số các tín hữu Chính thống tại Ucraina, 69.4% tuyên bố mình có liên hệ với Giáo hội Chính thống Ucraina, 9.2% liên hệ với Giáo hội Chính thống Ucraina thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva, và 20,7% nói là mình theo Chính thống giáo, nhưng không thuộc Tòa Thượng phụ nào.

55,5% dân Ucraina tin rằng cần phải cấm đoán các hoạt động của Giáo hội Chính thống thuộc Tòa Thượng phụ Mascơva, vì họ tin là có sự liên kết chặt chẽ của Giáo hội này với Giáo hội Chính thống Nga, và do đó có trách nhiệm về cuộc chiến tranh xâm lược của Nga tại Ucraina.

Cũng theo trung tâm nghiên cứu Razumkov, có 11% dân Ucraina cho biết mình thuộc Giáo hội Công giáo Ucraina nghi lễ Đông phương, 1.2% thuộc Công giáo Latinh, và 1,4% là tín đồ các Giáo hội Tin lành. 0,1% theo Do thái giáo và con số tương tự là tín hữu Hồi giáo.

(Ekai.pl 27-12-2023)