Nhận định của cha Gianni Criveller về Công giáo tại Trung Quốc

asianews.it

Cha Gianni Criveller, Giám đốc Tạp chí Mondo e Missione, Thế giới và Truyền giáo, của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Milano, bắc Ý, nhận định rằng ba bổ nhiệm giám mục mới đây của Tòa Thánh tại Trung Quốc là điều tích cực, nhưng có một sự im lặng nặng nề từ phía Trung Quốc.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong một tuần lễ hồi cuối tháng Giêng vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố ba bổ nhiệm giám mục cho Giáo phận Trịnh Châu (Zhengzhou), tỉnh Hà Nam, Giáo phận Duy Phường (Weifang), tỉnh Sơn Đông (Shandong), và Phủ doãn Tông tòa Thiệu Vũ (Shaowu) ở tỉnh Phúc Kiến.

Theo cha Criveller, đó là những dấu chỉ ý chí không cắt đứt với Tòa Thánh. Nhưng hiệp định với Tòa Thánh không hề được phía Trung Quốc nhắc đến. Trong khi đó, kế hoạch ngũ niên dành cho các tín hữu Công giáo ở Trung Quốc chỉ trích dẫn Chủ tịch Tập cận Bình, thay vì Đức Giáo hoàng, và nhắc đến “nền tảng thần học” của chính sách Hoa hóa, trong thực tế đây chỉ là một thích ứng với chính sách của đảng cộng sản.

Năm 2023 trước đó là năm “kinh khủng” đối với Tòa Thánh, với vụ nhà nước Trung Quốc tự ý thuyên chuyển giám mục Thẩm Bân, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc, từ Hạ Môn về làm Giám mục Thượng Hải. Đây là hành động đơn phương thứ hai của Trung Quốc, gạt Tòa Thánh ra khỏi mọi tham khảo ý kiến. Tòa Thánh phản đối, và sau đó đã chấp nhận sự đã rồi, và yêu cầu đừng tái diễn.

Ba bổ nhiệm nói trên trong tháng Giêng, với sự công nhận của Tòa Thánh, tạo cho người ta cảm tưởng phía Trung Quốc không muốn cắt đứt với Tòa Thánh và phê chuẩn trường kỳ hiệp định.

Cha Criveller cho biết người ta không rõ trong lễ truyền chức giám mục nói trên, sự bổ nhiệm của Tòa Thánh có được nêu bật hay không, vì từ lâu những lễ truyền chức như thế, các quan sát viên từ bên ngoài không được tham dự.

Nhưng trong kế hoạch 5 năm để Hoa hóa Công giáo tại Trung Quốc, từ 2023 đến 2027, với nhiều chi tiết gồm 33 đoạn trong 4 chương, được các tổ chức tôn giáo của nhà nước Trung Quốc là Hội đồng Giám mục và Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, thuộc Mặt Trận Thống nhất của đảng, chấp thuận ngày 13 tháng Mười Hai năm ngoái, đều không nhắc gì đến vai trò của Đức Thánh cha và Tòa Thánh, nhưng bốn lần nhắc đến Chủ tịch Tập Cận Bình và nhấn mạnh rằng Công giáo phải đón nhận các đặc tính Trung Hoa và từ Hoa hóa, Trung Hoa hóa được dùng tới 53 lần.

Kế hoạch ngũ niên này là một chương trình làm việc để tiến trình Hoa hóa sâu rộng hơn, ý thức hệ và hiệu năng hơn: “Cần tăng cường sự nghiên cứu để mang lại nền tảng thần học cho sự Hoa hóa Công giáo, để liên tục cải tiến hệ thống tư tưởng thần học được Hoa hóa, xây dựng một nền tảng lý thuyết vững chắc cho sự Hoa hóa Công giáo, để Công giáo được luôn biểu lộ với những đặc tính Trung Hoa”.

(Asia News 12-2-2024)