Ngoại trưởng Tòa Thánh mong Nga sớm hồi hương các trẻ em Ucraina

Photo: Vatican News

Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, kêu gọi Nga sớm hồi hương các trẻ em Ucraina bị đưa sang Nga hồi đầu chiến tranh hiện nay.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Tổng giám mục Gallagher bày tỏ lập trường trên đây, trong bài thuyết trình tại “Ngày luật pháp” do Tổng giáo phận Pescara-Penne, miền trung Ý, tổ chức, chiều ngày 19 tháng Tư vừa qua. Ngài được mời trình bài về đề tài: “Tòa Thánh và công pháp quốc tế - những kinh nghiệm”. Ngài cho biết Tòa Thánh rất tích cực đối thoại với thế giới, trên bình diện các cơ chế và Giáo hội rất quan tâm đến con người và cộng đoàn, trên mọi cấp độ”. Đặc tính của Tòa Thánh là trung lập, vì các dân tộc họp thành Giáo hội không có các biên cương. Điều này giúp Tòa Thánh trở thành người đi hàng đầu có uy tín về hòa bình trong cộng đồng các quốc gia và các giải pháp bằng đường lối thương thuyết trong trường hợp những tranh chấp quốc tế.

Đề cập đến những cố gắng tạo điều kiện dễ dàng cho cuộc đối thoại giữa Nga và Ucraina, Đức Tổng giám mục Gallagher đặc biệt nhấn mạnh đến những hoạt động nhân đạo Tòa Thánh đang tiến hành, đặc biệt là việc giúp hồi hương các trẻ vị thành niên đang bị phân tán đi nhiều nơi ở Nga, sau khi Nga tấn công Ucraina. Đức Tổng giám mục cầu mong rằng các thủ tục hồi hương này được đẩy nhanh và gia tăng sự tin tưởng giữa hai bên liên hệ.

Đức Tổng giám mục Gallagher nhắc đến nhiều sáng kiến của Tòa Thánh và rất nhiều lời kêu gọi được Đức Thánh cha đưa ra, đặc biệt trong các buổi đọc kinh Tuyền tin, nhấn mạnh đến một nền hòa bình công chính. Tiếp đến là những hoạt động nhân đạo của Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, với những hoạt động trong lãnh vực nhân đạo, để “bảo vệ các trẻ vị thành niên ở các vùng chiến tranh và đặc biệt nhắm đoàn tụ các em với gia đình.

Đức Tổng giám mục Gallagher giải thích rằng: Đó là những trẻ em Ucraina - trong đó, có cả các trẻ mồ côi và trẻ vị thành niên không có cha mẹ săn sóc - được đưa sang Nga, và ủy thác cho các gia đình khác, hoặc đưa vào các trung tâm trợ giúp xã hội và viện cô nhi, hay được đưa vào các trung tâm huấn luyện ít thích hợp với các em. Trong một số trường hợp, các em là những người bị chính quyền Nga thu thập lại trong các cuộc hành quân kiểm soát ở các miền của Ucraina. Hiện nay thật khó biết chính xác tình trạng của nhiều em.

Đức Tổng giám mục Gallagher cho biết vấn đề các trẻ em Ucraina cũng được nhiều nước và tổ chức quốc tế quan tâm theo dõi và giúp đỡ, như nước Qatar, tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc. Ngài nhìn nhận rằng cũng có nhiều khó khăn trong lãnh vực này, và sự phức tạp từ hai phía, Nga và Ucraina, trong việc cung cấp những thông tin chính xác về các trẻ vị thành niên Ucraina ở Nga và số trẻ em còn phải hồi hương.

(Vatican News 19-4-2024)