Kết thúc khóa họp của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ

Photo: United States Conference of Catholic Bishops

Hôm 16 tháng Mười Một vừa qua, Hội đồng Giám mục Mỹ đã kết thúc khóa họp mùa thu kéo dài bốn ngày, nhóm họp tại thành phố Baltimore và đã thông qua một loạt các quyết định.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong số các quyết định vừa nói, Hội đồng Giám mục Mỹ ủng hộ đề nghị xin Tòa Thánh ghi thánh John Henry Newman (1801-1890) vào danh sách các vị Tiến sĩ Hội thánh. Ngài là nhà thần học nổi bật, đã từ Anh giáo trở lại Công giáo, và được phong hồng y. Ngài được Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI tôn phong chân phước năm 2010, trong cuộc viếng thăm Anh quốc và được Đức Thánh cha Phanxicô tôn phong hiển thánh năm 2019.

Các giám mục Mỹ cũng ủng hộ đề nghị xin Tòa Thánh ghi lễ kính nhớ thánh Têrêsa Calcutta vào lịch phụng vụ chung của toàn Giáo hội.

Các vị cũng đã bầu chọn vị Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục và sáu vị Chủ tịch các Ủy ban Giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Mỹ.