Đức Thánh cha phê chuẩn việc du nhập phó tế vĩnh viễn tại Philippines

Photo: Licas / Joe Torres

Đức Thánh cha Phanxicô đã phê chuẩn việc du nhập chức phó tế vĩnh viễn tại Philippines, một tháng sau khi Hội đồng Giám mục nước này thỉnh cầu.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong thư đề ngày 17 tháng Tám vừa qua, gửi Hội đồng Giám mục Philippines, Đức Tổng giám mục Edgar Peña Parra, Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh thông báo sự phê chuẩn của Đức Thánh cha và mô tả quyết định của các giám mục là “một sáng kiến cao thượng vì thiện ích dân thánh của Thiên Chúa tại Philippines”.

Các giám mục nước này bắt đầu thảo luận về việc du nhập chức phó tế vĩnh viễn, trong đại hội hồi tháng Giêng năm nay và đã thông qua đề nghị trong khóa họp hồi tháng Bảy sau đó. Ngày 25 tháng Bảy, thư thỉnh nguyện của Hội đồng Giám mục Philippines được gửi về Tòa Thánh và nhấn mạnh rằng “Các phó tế sẽ là men loan báo Tin mừng, đặc biệt cho những người sống ngoài lề xã hội, không những về phương diện địa lý, nhưng cả về mặt xã hội và mục vụ vì tình trạng thiếu linh mục”.

Đức cha Pablo Virgilio David, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, nhận xét rằng đoàn sủng đặc biệt của phó tế ít được các tín hữu Công giáo Philippines đánh giá cao, vì chức này chỉ được coi là một giai đoạn chuyển tiếp để tiến lên chức linh mục. Vì thế, “Việc tái lập chức phó tế vĩnh viễn tại Philippines sẽ càng đẩy mạnh hơn sự dấn thân của các tín hữu giáo dân trong xã hội.

Hội đồng Giám mục Philippines sẽ thiết lập chương trình đào tạo các phó tế vĩnh viễn, xác định các điều kiện, tuổi tác, thời gian huấn luyện, v.v.

(Licas.news 13-9-2023)