Đức Thánh cha khích lệ sáng kiến đối thoại đại kết về Kinh thánh

Photo: Vatican Media

Sáng ngày 14 tháng Chín vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến và khích lệ các tham dự viên cuộc hội thảo đại kết lần thứ 26, về các thư thánh Phaolô tông đồ, như một đóng góp quan trọng.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Sáng kiến này diễn ra tại Đan viện cạnh Đền thờ thánh Phaolô ngoại thành đã có từ ít lâu sau Công đồng chung Vatican II, với một nhóm các học giả và giáo sư đến từ khoảng mười quốc gia, trao đổi về những nghiên cứu về thánh Phaolô, và nay đã đến khóa họp thứ 26.

Đức Thánh cha nói: “Cuộc hội thảo này là một đóng góp lớn: cuộc gặp gỡ giữa các Kitô hữu khác nhau, nhưng được liên kết nhờ sự khôn ngoan của giáo huấn thánh Phaolô; cuộc đối thoại giữa các điểm khởi hành khác nhau, tìm kiếm những điểm chung, đi từ Kinh thánh; sự trao đổi về chú giải Kinh thánh một cách nghiêm túc và khoa học tìm được môi trường quan trọng trong bối cảnh cầu nguyện và linh đạo, để làm nổi bật vẻ đẹp các thư của thánh Phaolô tông đồ và tầm quan trọng của các thư này đối với đời sống Kitô và Giáo hội”.

Đức Thánh cha gọi sáng kiến đối thoại của các học giải Kinh thánh là một bước quay ngược lại những chia rẽ trong lịch sử, để tiến bước trong những hành trình hiệp nhất và huynh đệ, được khởi đi từ việc cầu nguyện, nghiên cứu và cộng tác với nhau.

Và ngài nói rằng: “Anh chị em thân mến, trên nền tảng hy vọng ấy, tôi muốn hỗ trợ công việc quý giá của anh chị em. Thật là đẹp khi tiếp tục theo đuổi đối thoại và nghiên cứu, học hỏi, về Kinh thánh, linh đạo, huynh đệ, đóng góp sự phong phú nguyên thủy mà mỗi người có được. Anh chị em hãy vui lòng tiếp tục nghiên cứu Kinh thánh một cách nghiêm túc và với khả năng chuyên môn, anh chị em cũng hãy để cho mình ngạc nhiên vì vô số nội dung linh đạo trong các thư của thánh Phaolô, để cống hiến cho các cộng đồng Kitô những “lời mới”, có khả năng thông truyền lòng từ nhân thương xót của Chúa Cha, tính chất thời sự ơn cứu độ của Chúa Kitô”.

(Rei 14-9-2023)

Tags