Đức Hồng y Fernandez: Tháng Tư sẽ công bố Văn kiện về phẩm giá con người

Đức Hồng y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin | © revistaecclesia.com

Đức Hồng y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, xác nhận rằng Văn kiện Tòa Thánh về phẩm giá con người, hầu như hoàn thành và sẽ được công bố vào đầu tháng Tư tới đây.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hôm mùng 07 tháng Ba vừa qua, Đức Hồng y Fernandez, người Argentina, nói với phái viên trang mạng “National Catholic Register”, ở Mỹ rằng “Văn kiện vừa nói được soạn thảo trong những tháng gần đây và các hồng y và giám mục đã thảo luận trong phiên họp định kỳ vào mỗi ngày thứ Tư. Hiện nay, chúng tôi đang bổ túc với một số đề nghị.”

Trước đó, Đức Hồng y tiết lộ trong cuộc phỏng vấn, ngày 12 tháng Giêng năm nay dành cho hãng tin EFE của Tây Ban Nha rằng Bộ Giáo lý đức tin đang chuẩn bị “một văn kiện quan trọng về phẩm giá con người, trong đó có những phê bình mạnh mẽ chống lại những xu hướng vô luân của xã hội hiện nay và đề cập đến những vấn đề luân lý, như đổi giống, mang thai mướn và ý thức hệ về giống”.

Thông tín viên của báo Công giáo Pháp, La Croix, ông Loup Besmond, trong một bài báo ngày 05 tháng Ba vừa qua, đã nhận xét rằng các nhà thần học đã làm việc về văn kiện này trong năm năm gần đây và Đức Hồng y Fernandez đã “hoàn toàn duyệt lại” theo những “huấn thị đặc biệt do Đức Thánh cha đề ra”. Theo ký giả này, “Người ta nói là văn kiện sắp công bố sẽ tập trung vào những vấn đề chủ yếu đối với triều đại của Đức Giáo hoàng Phanxicô, như di cư và môi trường, trong khi sơ thảo đầu tiên của Văn kiện chỉ giới hạn vào những vấn đề đạo đức sinh học”, và theo ký giả Besmond, Văn kiện mới có thể “tạo nên những giao động lớn hơn trong toàn thể Giáo hội”.

Trong cuộc phỏng vấn nói trên, dành cho hãng tin EFE, Đức Hồng y Fernandez tuyên bố là không dự kiến có những Văn kiện khác gây bút chiến. Ngài nói: “Tôi không tin là trong tương lai tôi sẽ ở trung tâm thời sự, vì chúng tôi không dự tính rằng Bộ Giáo lý đức tin có những vấn đề có thể gây tranh luận nhiều như những văn kiện gần đây”.

Đức Hồng y ám chỉ tới Tuyên ngôn “Fiducia supplicans”, Lòng tín thác khẩn cầu, về việc chúc lành cho các cặp đồng phái, rồi tới thông cáo giải thích, minh định của Đức Hồng y sau đó.

(Acistampa.com 8-3-2024)