Đa số giáo xứ Syro Malabar ở Ấn Độ bất tuân phục Đặc ủy của Đức Thánh cha

Đức Tổng giám mục Andrews Thazhath | ucanews.com

Đức Tổng giám mục Andrews Thazhath, Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Ernakulam-Angamaly thuộc Giáo hội Công giáo Syro Malabar bên Ấn Độ, tuyên bố rằng những người bất tuân phục Đặc ủy của Đức Thánh cha, là Đức Tổng giám mục Cyril Vasil, là đặt mình ra khỏi Giáo hội Công giáo.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Tổng giám mục Thazhath tuyên bố như trên, đứng trước tình trạng chỉ có 6 trên tổng số 328 giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Ernakulam-Angamaly, chấp nhận cử hành thánh lễ theo nghi thức thống nhất, đã được Công nghị Giáo hội Syro Malabar quyết định và được Tòa Thánh phê chuẩn. Sự chống đối này kéo dài từ nhiều năm nay, và ngày 04 tháng Tám vừa qua, Đặc ủy của Đức Thánh cha, là Đức Tổng giám mục Cyril Vasil, được gửi đến Ấn Độ để giải quyết chung kết vụ này, và ngài đã ra lệnh tối hậu ngày 20 tháng Tám vừa qua: các giáo xứ cần phải quyết định cử hành thánh lễ theo nghi thức thống nhất.

Đức Tổng giám mục Vasil cũng nhắc nhở các linh mục đối lập rằng khi chịu chức linh mục, họ đã đặt tay trên Sách Thánh thề hứa vâng phục Đức Giáo hoàng và các giám mục bản quyền.

Phong trào giáo dân gọi là Almaya Munnetam, giữ vai chính trong việc chống đối. Họ hoàn toàn loại bỏ lệnh của Đức Tổng giám mục Đặc ủy. Từ ngày 20 tháng Tám vừa qua, chỉ có 6 giáo xứ tuân lệnh của Đức Tổng giám mục Vasil và cử hành thánh lễ theo nghi thức thống nhất, 7 giáo xứ khác muốn làm như vậy, nhưng họ bị phá rối trong buổi lễ. Tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ, là nhà thờ Chính tòa của Tổng giáo phận Ernakulam, cha sở Anthony Poothaveli muốn cử hành thánh lễ theo nghi thức thống nhất, nhưng bị cản trở và phải được cảnh sát trợ giúp.

Phong trào giáo dân Almaya Munnetam cũng đã yêu cầu Tổng thống Ấn trục xuất Đức Tổng giám mục Đặc ủy của Đức Thánh cha, viện cớ đó là một sự vi phạm của Vatican đối với chủ quyền của Ấn Độ, vì can thiệp vào nội bộ của Ấn, nhưng bị tòa án bác bỏ.

Tất cả các giáo phận thuộc Giáo hội Syro Malabar tại Ấn và trên thế giới đều chấp nhận cử hành thánh lễ theo nghi thức thống nhất và tuân phục lệnh của Đức Thánh cha, ngoại trừ Tổng giáo phận Ernakulam, là giáo phận lớn nhất với hơn 500.000 tín hữu Công giáo và hơn 450 linh mục.

Ngày 26 tháng Bảy năm ngoái, Giám quản Tông tòa Giáo phận Ernakulam đã từ chức vì không thuyết phục được các linh mục và giáo dân chống đối trong giáo phận. Đức Thánh cha đã cử Đức Tổng giám mục Thazhath kế nhiệm.

(Mattersindia.com 21-8-2023)