Công bố Chủ đề cho các Ngày Quốc tế Giới trẻ sắp tới

Photo: Vatican News

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cho biết Đức Thánh cha Phanxicô đã chọn đề tài cho Ngày Quốc tế Giới trẻ năm nay và năm tới, vào dịp Lễ Chúa Kitô Vua, đánh dấu hành trình chuẩn bị Ngày Năm thánh Giới trẻ, trong khuôn khổ Đại Năm thánh 2025 “Những người lữ hành hy vọng”:

Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 38 năm 2023 này, là: “Vui mừng trong hy vọng” (Xc Rm 12,12)

Và Chủ đề Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 39 năm 2024, là: “Những người hy vọng nơi Chúa, tiến bước không mệt mỏi” (Xc Is 40,31).

Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống giải thích rằng: “Vui mừng và hy vọng, sầu muộn và lo âu của con người ngày nay, nhất là của những người nghèo và tất cả những người đau khổ, cũng là vui mừng, hy vọng và lo âu, sầu muộn và lo âu của các môn đệ Chúa Kitô”, như Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, năm 1965 đã nhấn mạnh. Trong thời buổi khó khăn hiện nay, Giáo hội, cũng như bấy giờ, muốn thắp lên niềm hy vọng trong thế giới, và để làm điều này, Giáo hội đặc biệt tín nhiệm nơi giới trẻ, những người giữ vai chính của lịch sử và là “những thừa sai của niềm vui”.

Trong Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục “Christus vivit”, Chúa Kitô hằng sống, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gọi Chúa Kitô như “niềm hy vọng của chúng ta và là tuổi trẻ đẹp nhất của thế giới này” (Christus vivit, 1). Giờ đây, với những chủ đề của hai Ngày Quốc tế Giới trẻ tới đây, Đức Thánh cha mời gọi người trẻ hãy đào sâu ý nghĩa hy vọng Kitô và hân hoan làm chứng rằng Chúa Kitô hằng sống.

(Vatican News 26-9-2023)

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail