Các vị lãnh đạo tôn giáo ở Mỹ kêu gọi bảo vệ Do thái

Image by Tamar_Tal from Pixabay

Hàng chục vị lãnh đạo tôn giáo ở Mỹ kêu gọi quốc hội nước này có những hành động chống nạn bài Do thái, bảo vệ Israel.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Các vị vừa nói thuộc Liên minh Tín ngưỡng và Tự do, cùng với hơn 10 vị lãnh đạo ở nhiều nơi tại Mỹ, đã viết thư gửi đến ông Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson và một số các vị lãnh đạo các nhóm thiểu số, và đa số tại Hạ viện cũng như Thượng viện Mỹ lên tiếng bênh vực dân tộc Do thái và nhà nước Israel, cũng như các giá trị đã liên kết chúng tôi như những người có tín ngưỡng”.

“Đứng trước những kinh hoàng do cuộc tấn công khủng bố ngày 07 tháng Mười của Hamas, và những cuộc biểu tình bài Do thái ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới, chúng tôi sẽ không im lặng trước tình trạng đó. Mặc dù các cuộc biểu tình này xảy ra tại nhiều thành phố tại Mỹ, nhưng đa số nhân dân Mỹ vẫn tiếp tục đứng cạnh anh chị em Do thái tại Mỹ và quê hương Do thái ở Israel”.

(Foxnews.com 28-11-2023)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail