Các sinh hoạt của Thượng Hội đồng Giám mục XVI

Photo: Vatican Media

Lúc 3 giờ 30, chiều thứ Bảy, ngày 28 tháng Mười vừa qua, các tham dự viên đã nhóm phiên họp khoáng đại thứ 22 và cũng là phiên cuối cùng để bỏ phiếu chấp thuận bản Tường trình đúc kết khóa họp thứ I của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI, về chủ đề: “Tiến tới một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng”.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Bản tường trình này đã được trình bày cho các tham dự viên trong phiên họp trước đó, từ lúc 9 giờ sáng cùng ngày thứ Bảy.

Sau khi bỏ chấp thuận văn kiện đúc kết mọi người đã hát kinh Te Deum tạ ơn Chúa.

Trong cuộc họp báo chiều thứ sáu, ngày 27 tháng Mười vừa qua, ông Paolo Ruffini, Trưởng ban Thông tin của Thượng Hội đồng Giám mục cho biết sau khi dự thảo đầu tiên của bản tường trình đúc kết, đã có 1.125 yêu cầu chung của các nhóm, và 126 yêu cầu riêng của các tham dự viên tu bổ bản dự thảo. Tổng cộng là 1251 yêu cầu tu chính. Ban soạn thảo với sự cộng tác của các chuyên gia đã làm việc khẩn trương để hoàn chỉnh dự thảo dày khoảng 40 trang. Ban tổ chức cố gắng để các tham dự viên nhận được bản dự thảo tu chính để có thể đọc trước.

Việc bỏ phiếu được diễn ra kín đáo, cũng như văn bản không được phổ biến trước. Tên người bỏ phiếu cũng được giữ kín để ngăn cản sự nhận diện tác giả của phiếu bầu. Các tham dự viên bỏ phiếu “thuận” hoặc “chống”, đồng ý hoặc không, không có phiếu trắng.

Trong cuộc họp báo, bà Sheila Pires, Tổng thư ký Ủy ban thông tin, cho biết theo cuộc thăm dò ý kiến các tham dự viên, đa số muốn rằng khóa thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục này, vào tháng Mười năm tới, chỉ kéo dài ba tuần, thay vì bốn tuần lễ, có nhiều thời giờ hơn để suy nghĩ và suy niệm riêng, giúp tham dự tốt đẹp hơn vào những phát biểu trong các khóa họp khoáng đại. Ngoài ra, các tham dự viên cũng yêu cầu có nhiều cuộc gặp gỡ hơn của các nhóm, không phải chỉ dựa trên ngôn ngữ, nhưng cả lý lịch của mỗi người.

Trong số các đề nghị của các tham dự viên, họ yêu cầu có một bản tóm tắt Văn kiện của Thượng Hội đồng này, với một ngôn từ dễ hiểu hơn đối với tất cả mọi người, nhất là những người trẻ. Ngoài ra, có sự nhấn mạnh ở Hội trường về “tầm quan trọng của việc đưa “các cuộc nói chuyện trong Thánh Linh” vào các cộng đoàn, để tránh nguy cơ các cuộc thảo luận xa rời đời sống cụ thể của dân Chúa”. Tiếp đến, cần có sự can dự của các cộng đoàn địa phương ở mọi cấp độ, theo một hành trình của Thượng Hội đồng.

(Vatican News 27-10-2023)

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail