Bề trên Tổng quyền Dòng Ngôi Lời được bổ nhiệm làm Tổng giám mục

Photo: svdcuria.org
Hôm 25 tháng Năm vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm Tổng quyền Dòng Ngôi Lời (SVD), cha Paulus Budi Kleden, làm Tổng giám mục Giáo phận Ende, bên Indonesia.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cha Budi người Indonesia năm nay 59 tuổi (1965), sinh tại đảo Flores, gia nhập Dòng Ngôi Lời và theo học triết và thần học tại Áo, và thụ phong linh mục năm 1993, rồi làm cha phó ba năm tại Thụy Sĩ Đức, trước khi sang Đức học tiếp thần học và bảo vệ thành công Tiến sĩ Thần học tại Đại học Freiburg năm 2000. Trở về Indonesia, cha làm giáo sư thần học tại Đại chủng viện Ledalero, ở Maumere, làm cố vấn tỉnh dòng, trước khi làm Tổng cố vấn của dòng từ năm 2012 đến 2018, là năm cha được bầu làm Bề trên Tổng quyền của dòng, ngày 04 tháng Bảy cùng năm 2018.

Giữa lúc cha sắp mãn nhiệm vụ này thì Đức Thánh cha bổ nhiệm ngài làm Tổng giám mục Giáo phận Ende tại đảo Flores, Indonesia, có 486.000 tín hữu Công giáo. Đức Thánh cha đã yêu cầu ngài tiếp tục giữ nhiệm vụ Bề trên Tổng quyền rồi chủ tọa Tổng Tu nghị, từ ngày 16 tháng Sáu đến ngày 14 tháng Bảy tới đây, tại Nemi gần Roma để bầu người kế nhiệm trong dòng, trước khi bắt đầu sứ vụ Tổng giám mục.

Dòng Ngôi Lời hiện có 5.900 tu sĩ, hoạt động tại 1.336 nhà trên thế giới, trong đó có Tỉnh dòng Ngôi Lời tại Việt Nam, với 200 linh mục, tu sĩ. Từ Tỉnh dòng Việt Nam, có 100 linh mục được sai đi làm việc truyền giáo tại nước ngoài.

(Tổng hợp, KAP 26-5-2024)