100 đan viện tại Tây Ban Nha mở cửa Mùa chay

A monastic community prays the Lord’s Prayer. | Credit: DeClausura Foundation

100 Đan viện chiêm niệm ở Tây Ban Nha mở rộng cửa trong Mùa chay này để cổ võ cầu nguyện, nhân dịp Năm Cầu nguyện do Đức Thánh cha Phanxicô ấn định.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Tổ chức DeClausura về các Đan viện ở Tây Ban Nha đề ra sáng kiến này để thu hút các tín hữu đến gần Chúa hơn, theo đó thứ Năm tuần thứ ba Mùa chay, ngày 07 tháng Ba tới đây, các Đan viện sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Đây là cơ hội đặc biệt để các tín hữu tham dự các buổi cầu nguyện chung với các thành viên đan viện.

Tham gia chiến dịch này, có các Đan viện nữ, như Dòng thánh Clara, Dòng nữ Phan Sinh Đức Mẹ Vô nhiễm (OIC) theo tu luật thánh Clara, Dòng Cát Minh và Cát Minh nhặt phép, Dòng thánh Augustino, Dòng Nữ Clara cải tổ, Dòng Xitô, Dòng thánh Brigitta, Nữ Biển Đức, Dòng nữ Kinh Sĩ, Dòng Thăm Viếng, Đa Minh, Dòng nữ Đức Mẹ chuộc kẻ làm tôi, Dòng thánh Giêrônimô, Dòng nữ Hiệp sĩ Santiago.

Tại Tây Ban Nha hiện nay, có hơn 8.000 đan sĩ sống trong các cộng đoàn khác nhau rải rác trên toàn quốc.

(CNA 14-2-2024)