Năm ngoái, Ngân hàng Vatican lãi gần 30 triệu Euro

Il Torrione di Niccolò V, sede dello Ior | © Vatican Media

Năm ngoái, 2022, Ngân hàng Vatican, cũng gọi là “Viện Giáo Vụ” đã lời được 29,6 triệu, trong sự dấn thân tôn trọng những tiêu chuẩn luân lý đạo đức cao nhất và các tiêu chuẩn quốc tế.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Tổ chức quốc tế Moneyval đặt ngân hàng này vào số những tổ chức được xếp hạng tốt nhất trên thế giới.

Những điều trên đây được trình bày trong phúc trình thường niên của “Viện Giáo Vụ”, công bố hôm 06 tháng Sáu vừa qua tại Vatican. Cơ quan này, theo những quy định do Đức Thánh cha ban hành, có thẩm quyền duy nhất trong việc quản lý tài sản và những ký thác động sản của Tòa Thánh và các cơ quan liên hệ.

Từ mười một năm nay, Viện Giáo Vụ của Vatican công bố phúc trình thường niên về hoạt động của mình.

Số tiền thặng dư được trong năm ngoái là 29,6 triệu Euro, tức là tăng 11,5 triệu so tới 18,1 triệu, trong năm 2021 trước đó. Từ ngân khoản trên đây, Hội đồng Hồng y về Viện Giáo Vụ tiếp tục duy trì chính sách thận trọng trong việc phân phối số tiền lời, đứng trước những cuộc khủng hoảng ngân hàng gần đây ở Âu Mỹ. Do đó, số tiền Hội đồng Hồng y được đề nghị chỉ phân phối 5,2 triệu Euro từ số tiền lời vừa nói.

Trong ngân khoản đó, có ba triệu Euro dành cho Đức Thánh cha, hai triệu Euro dành cho các hoạt động bác ái của Ủy ban Hồng y, và 200.000 Euro cho các hoạt động bác ái do vị Giám chức của Viện Giáo vụ phối hợp.

Ông Gianfranco Mammì, Tổng giám đốc Viện Giáo Vụ cho biết tính đến ngày 31 tháng Mười Hai năm ngoái, tài sản do Viện này quản lý lên tới 2,8 tỷ Euro. Ông nhận xét rằng: “Trong thời kỳ bấp bênh trong lãnh vực ngân hàng hiện nay, Viện Giáo vụ Vatican nổi bật về vốn cao và khả năng thanh toán vững mạnh”.

(Vatican News 6-6-2023)

Tags