Thánh Lễ Chúa Nhật XXIII Thường niên năm A, 10/09/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật XXIII Thường niên năm A, 10/09/2023.

Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa.