Thánh Lễ Chúa Nhật XXII Thường niên năm A, 03/09/2023

 

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật XXII Thường niên năm A, 03/09/2023.

Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa.

 

Trực tiếp

Livesteam thumbnail