Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng năm B, 03/12/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng năm B, 03/12/2023

Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa.