Thánh Lễ Chúa Nhật - Mồng Hai Tết Giáp Thìn, 11/02/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật - Mồng Hai Tết Giáp Thìn, Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ, 11/02/2024.

Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa.