OMS

  • Lạc quyên Thứ Sáu Tuần thánh giúp Thánh địa

    Mar 06, 2024
    ​​​​​​​Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ đặc biệt kêu gọi các tín hữu tham gia cuộc lạc quyên truyền thống vào Thứ Sáu Tuần thánh năm nay để trợ giúp cộng đoàn Kitô tại Thánh địa, đang ở trong tình trạng tang thương vì chiến tranh.