Lịch phụng vụ cũng bị ảnh hưởng vì chiến tranh Ucraina và Nga

Anonymous Russian icon painter (before 1917)Public domain image (according to PD-RusEmpire), Public domain, via Wikimedia Commons

Cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina cho thấy cả các thánh trong lịch phụng vụ cũng bị ảnh hưởng vì chiến tranh giữa Ucraina và Nga.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Giáo hội Chính thống tự quản tại Ucraina đã loại bỏ khỏi lịch phụng vụ của mình lễ kính thánh vương Aleksandr Nevskij của Nga, là vị đã đánh bại Tây phương trong thế kỷ XIII và là người đi tiên phong trong việc liên minh với đế quốc Mông Cổ ở Á châu.

Quyết định loại bỏ thánh vương Aleksandr Nevskij của Nga ra khỏi lịch phụng vụ vừa nói, do Công nghị Giáo hội Chính thống tự quản của Ucraina đề ra. Đây không phải là một cuộc giải trừ phong thánh và cũng không phải là vạ tuyệt thông chống một vị thánh, xét vì 15 Giáo hội Chính thống tự quản đều có hệ thống cử hành lễ kính các thánh theo tiêu chuẩn của mình, nhưng những gì liên quan đến cuộc xung đột hiện nay giữa Ucraina và Nga, quyết định nói trên của Chính thống Ucraina bị coi như một “tên lửa hạt nhân thiêng liêng” của Kiev chống Mascơva.

Sự đề cao thánh vương Aleksandr Nevskij từ phía Nga là tiền đề biện minh về mặt tôn giáo cho cuộc chiến của Nga chống Tây phương thù địch, bắt đầu từ kỷ niệm 800 năm sinh nhật của thánh vương hồi năm 2020. Vị nguyên soái này nguyên là hoàng thân miền Novgorod, tức là đại quận công của miền Kiev và Vladimir trong một thời điểm quan trọng của lịch sử Nga, thời kỳ những người Tartare Mông Cổ xâm lăng hồi năm 1240. Hoàng thân 19 tuổi này đã chiến thắng quân Thụy Điển hồi năm 1239, rồi thắng các hiệp sĩ Đức ở vùng biển Baltique để chiếm đoạt các lãnh thổ phía bắc của Công giáo.

Sau khi phụ vương qua đời năm 1247, hoàng thân Aleksandr là vị vua cuối cùng của miền Rus và từ năm 1247, đã bắt đầu một loạt các cuộc thương thuyết với người Tartare và cùng với phái đoàn đã đi đến tận kinh đô của Thành Cát tư hãn ở Karakorum bên Mông Cổ. Trong phái đoàn đó cũng có đại diện của Đức Giáo hoàng là cha Giovanni del Piano Carpine, Dòng Phanxicô. Trong hồi ký sau đó, cha đã kể lại sự tàn phá thành Kiev và mô tả đế quốc Á châu trong cuốn Historia Mangolorum.

Công đồng của Chính thống Mascơva đã phong thánh cho vua Aleksandr Nevskij năm 1547.

(Asia News 12-2-2024)

Tags