Gia tăng phản đối nơi các tín hữu về phúc trình của các giám mục Đức

Photo: © Synodaler Weg/Maximilian von Lachner
Có sự gia tăng phản đối nơi các tín hữu Công giáo Đức đối với phúc trình của các giám mục nước này, gửi về Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục để chuẩn bị cho khóa họp thứ hai, vào tháng Mười năm nay. Trong tường trình, các giám mục khẳng định rằng: “Các tín hữu Công giáo tại Đức nhất trí xác tín về những cải tổ do Con đường Công nghị tại nước này đề ra”.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong một thư gửi đến Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Đức, Phong trào giáo dân Công giáo Đức, tên là “Neue Anfang”, Bắt đầu lại, phản đối sự phổ quát hóa như thế, đồng thời khẳng định rằng Con đường Công nghị không hề đại diện cho Dân Chúa tại Đức, trái lại, bộ máy hành chánh cồng kềnh của Giáo hội tại Đức không giúp ích gì cho điều quan trọng nhất đối với Giáo hội ngày nay, là tái truyền giảng Tin mừng.

Thư của Phong trào “Bắt đầu lại” nhấn mạnh rằng từ “Synodaet”, tính hiệp hành hay đồng hành được dùng trong toàn bản phúc trình, có nghĩa là một thứ nghị viện dân chủ từ hạ tầng, được tổ chức theo kiểu mẫu hiệp hành trong các Giáo hội Tin lành mỗi bang ở Đức.

Phong trào “Bắt đầu lại” nhắc đến lá thư dài 19 trang của Đức Thánh cha Phanxicô gửi Dân Chúa ở Đức, trong đó ngài cảnh giác chống lại sự hao mòn đức tin tại Đức và kêu gọi hãy tái truyền giảng Tin mừng. Lá thư của Đức Thánh cha được các tín hữu nồng nhiệt chào mừng, nhưng những người tổ chức “Con đường Công nghị” hoàn toàn bác bỏ lá thư của Đức Thánh cha.

Một số ký giả Công giáo tại Đức cũng vạch rõ sự cách biệt giữa phúc trình của các giám mục Đức và thực tế. Họ nhắc lại rằng ba năm thảo luận và tiến hành Con đường Công nghị không hề diễn ra trong sự nhất trí, như phúc trình gửi về Tòa Thánh khẳng định. Thực tế, đã có những lúc xôn xao và tranh cãi lớn, một số thành viên rời bỏ Công nghị này và bốn giám mục giáo phận đã ngưng cộng tác vào việc thành lập Ủy ban Con đường Công nghị, một cơ quan gồm giám mục và giáo dân cùng cai quản Giáo hội tại Đức.

(Ekai.pl 4-6-2024)