Bộ Giáo hội Công giáo Đông phương nhóm họp các tổ chức bác ái

Photo: Vatican News
Từ ngày 24 đến ngày 27 tháng Sáu tới đây, Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Công giáo Đông phương, gọi tắt là ROACO, sẽ nhóm họp thường niên dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng y Tổng trưởng Claudio Gugerotti, để cứu xét các vấn đề cần được tài trợ.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Bộ này giúp Đức Thánh cha trong việc phối hợp 24 Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương, trong đó có nhiều Giáo hội cần được trợ giúp, cả về tài chánh. Bộ không có phương tiện tài chánh riêng, nhưng liên kết sự cộng tác của 28 cơ quan bác ái Công giáo, trong đó có Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ, hiệp hội Đức trợ giúp Thánh địa, Hội Hiệp sĩ Malta, Caritas Đức, Misereor, Missio, Renovabis, Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, tổ chức Thụy Sĩ tên là Bethlehem trợ giúp trẻ em, v.v. để đáp ứng nhu cầu của các tín hữu Công giáo Đông phương.

Tham dự khóa họp, cũng có các vị Đại diện Tòa Thánh, cha Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa, các đại diện một số cơ quan Tòa Thánh, như Bộ Ngoại giao và Phủ Quốc vụ khanh. Đại diện một số giáo phận Công giáo Đông phương ở Mỹ và Liban cũng được mời trình bày về tình trạng mục vụ các tín hữu Công giáo nghi lễ Đông phương ở hải ngoại. Ngoài ra, Đức Hồng y Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria, sẽ trình bày về sự phát triển dự án “các bệnh viện mở”, nhắm giúp đỡ các bệnh nhân nghèo ở Syria, quốc gia từ lâu phải chịu tình trạng khó khăn, sau 13 năm chiến tranh, và tiếp tục bị Mỹ và Tây phương cấm vận, vì nhà nước tại đây bị coi là chế độ độc tài và được Nga hỗ trợ quân sự.

Sau cùng, sáng thứ Năm, 27 tháng Sáu tới đây, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh cha tiếp kiến.

(Vatican News 20-6-2024)