Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần IV Mùa Thường Niên năm B, 28/01/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần IV Mùa Thường Niên năm B, 28/01/2024.

Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa.