Đức Thánh cha tái kêu gọi hòa bình cho Israel và Palestine

Photo: Vatican Media

Đức Thánh cha Phanxicô tái kêu gọi trả tự do cho các con tin và mở cửa cho việc cứu trợ nhân đạo tại Gaza.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Lên tiếng vào cuối buổi Tiếp kiến chung sáng hôm 25 tháng Mười vừa qua, Đức Thánh cha nói: “Tôi luôn nghĩ tới tình trạng trầm trọng tại Palestine và Israel: tôi khích lệ việc trả tự do cho các con tin và việc đưa các đồ cứu trợ nhân đạo vào Gaza. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho những người đang đau khổ và hy vọng nơi các tiến trình hòa bình, tại Trung Đông cũng như tại Ucraina đau thương, cũng như tại các miền khác bị thương tổn vì chiến tranh. Tôi nhắc nhở tất cả mọi người rằng ngày kia, 27 tháng Mười, chúng ta sống một ngày ăn chay, cầu nguyện và thống hối, lúc 6 giờ chiều tại Đền thờ thánh Phêrô. Chúng ta sẽ họp nhau để khẩn cầu hòa bình trên thế giới”.

(Sala Stampa 25-10-2023)