Tín hữu Công giáo và Khổng giáo đối thoại

Photo: Vatican News

Trong hai ngày 08 và 09 tháng Ba này, một cuộc hội thảo quốc tế tại tân thành phố Đài Bắc bên Đài Loan, đang diễn ra cuộc hội thảo quốc tế giữa Công giáo và Khổng giáo, với chủ đề: “Các tín hữu Kitô thăng tiến đối thoại với các tín đồ Khổng giáo: những đường hướng và viễn tượng”.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Sáng kiến này do Bộ Đối thoại liên tôn đề xướng cùng với Phân bộ nghiên cứu tôn giáo thuộc Đại học Công giáo Phụ Nhân (Fujen) ở Đài Bắc.

Thông cáo của hai cơ quan này cho biết: “có nhiều chuyên gia về Khổng giáo ở các nơi trên thế giới đã tham dự các cuộc gặp gỡ trực tuyến trước đây, chia sẻ những trực giác và khả năng chuyên môn của họ. Cuộc gặp gỡ hiện nay với sự hiện diện trực diện của các tham dự viên là một bước tiến đầy ý nghĩa trong sáng kiến này và cống hiến cơ hội chia sẻ các trực giác và thăng tiến đối thoại Khổng giáo và Kitô giáo”.

“Việc soạn ra những đường hướng chỉ đạo sẽ được nối tiếp với một tiến trình duyệt lại chung kết và sẽ được dùng như một nguồn tài liệu quí giá cho các cá nhân, tổ chức và các cộng đoàn trong cũng như ngoài Giáo hội Công giáo đang tìm cách dấn thân đối thoại với các tín đồ Khổng giáo”.

Khổng giáo là một trong những truyền thống lớn về triết học, tôn giáo, luân lý và chính trị của Trung Quốc, được phát triển trong 2.000 năm qua, và Khổng giáo cũng có ảnh hưởng rất lớn tại Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam.

(Vatican News 7-3-2024)

Tags