Latest Contents

  • Giáo phận Qui Nhơn – Thư mục vụ Mùa Vọng 2023

    Dec 02, 2023
    Kính chúc mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận một Mùa Vọng sốt sắng, để xứng đáng đón nhận một Mùa Giáng Sinh đầy tràn niềm vui, và bước vào một Năm Phụng vụ mới với nhiều nỗ lực tham gia vào công cuộc xây dựng Nước Trời.

Đài Chân Lý Á Châu

Trực tiếp

Livesteam thumbnail