Phái đoàn Hội đồng Đại kết thăm Tòa Thánh

Photo: christianunity.va

Hôm ngày 09 tháng Năm vừa qua, một phái đoàn của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô ở Genève, Thụy Sĩ, đã đến viếng thăm Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô để thẩm định về sự cộng tác giữa hai cơ quan trong 10 năm qua, tức là từ Đại hội của Hội đồng này ở Phật Sơn (Busan), Hàn Quốc, cho tới Đại hội ở Karlsruhe bên Đức hồi năm ngoái và để ấn định sự cộng tác tương lai từ Đại hội của Hội đồng trong vòng bảy năm tới đây, tức là vào năm 2030.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hội đồng Đại kết quy tụ hơn 350 Giáo hội, gồm Chính thống, Tin lành và Anh giáo, với hơn 450 triệu tín hữu trên thế giới. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô nhưng có sự cộng tác chặt chẽ giữa hai bên.

Trong số các thành viên Phái đoàn của Hội đồng, có Mục sư giáo sư Jerry Pillay, thuộc Giáo hội Tin lành Trưởng lão thống nhất ở Nam Phi, cũng là Tổng thư ký của Hội đồng Đại kết và bốn vị khác. Về phía Công giáo nhóm họp với phái đoàn này, có Đức Hồng y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất Kitô và Đức cha Brian Farrell, Tổng thư ký của Bộ và ba chức sắc khác của Bộ.

Trong số các vấn đề được thảo luận, có sự cộng tác hiện nay với một nhóm làm việc hỗn hợp giữa Công giáo và Hội đồng Đại kết để soạn các tài liệu chuẩn bị Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô và sự tham gia của Công giáo trong nhiều ủy ban khác nhau cũng như chương trình của Hội đồng Đại kết, sự cộng tác của Hội đồng này với các cơ quan Tòa Thánh và các tổ chức Công giáo khác.

Trong cuộc trao đổi hôm 09 tháng Năm vừa qua, có nhắc đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha Phanxicô tại trụ sở Hội đồng Đại kết ở Genève hồi năm 2018 và sự tham gia tích cực của một phái đoàn Công giáo tại Đại hội thứ 11 của Hội đồng tại Karlsruhe bên Đức hồi năm ngoái, như những dấu chỉ quan trọng về sự phát triển quan hệ giữa hai tổ chức trong thập niên vừa qua. Các vị lãnh đạo Hội đồng Đại kết đánh giá cao sự đóng góp của các cộng tác viên Công giáo trong các ủy ban và các nhóm khác nhau của Hội đồng, trình bày quan điểm Công giáo chân chính về những vấn đề của Kitô giáo thời nay.

(Bộ đại kết 10-5-2023)

Add new comment

8 + 7 =