Gặp gỡ giữa Đức Tổng giám mục Pezzi và Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Chính thống Nga

Mosca, incontro metropolita Antonij con mons. Pezzi | Patriarcato

Hôm 30 tháng Năm vừa qua, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nga, Paolo Pezzi, Tổng giám mục Giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Mascơva, Liên bang Nga, đã gặp Đức Tổng giám mục Antonij, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cuộc gặp gỡ diễn ra theo lời mời của Đức Tổng giám mục Pezzi. Đức Tổng giám mục Chính thống Nga đã viếng thăm toàn bộ khu vực Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Mascơva.

Tòa Thượng phụ đã phổ biến tin này và cho biết trong cuộc gặp gỡ, “hai bên đã thảo luận về một số vấn đề thời sự về quan hệ giữa Giáo hội Chính thống Nga và Giáo hội Công giáo”.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Sir thuộc Hội đồng Giám mục Ý, Đức Tổng giám mục Pezzi cho biết cuộc gặp gỡ đã diễn ra tốt đẹp. Ngài nói: “Không đi vào chi tiết, tôi có thể nói rằng những cuộc gặp gỡ này là quan trọng để luôn giữ cho những cánh cửa được mở và duy trì sinh động, hay đúng hơn là củng cố những nhịp cầu như Đức Giáo hoàng Phanxicô vẫn nói và luôn cần phải có”.

Cách đây vài ngày, Tòa Thánh xác nhận Đức Thánh cha đã ủy thác cho Đức Hồng y Matteo Zuppi Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, thực hiện một sứ vụ, với sự thỏa luận của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, để góp phần làm dịu những căng thẳng trong cuộc xung đột tại Ucraina, với hy vọng điều này có thể khởi động nhưng hành trình hòa bình”.

(Sir 31-5-2023)