Công giáo và Tin lành không cùng quan niệm về hiệp nhất Kitô

Đức Hồng y Kurt Koch | Vatican News

Đức Hồng y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, cho biết Giáo hội Công giáo không có cùng quan niệm như các Giáo hội Tin lành Luther về sự hiệp nhất.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Hồng y bày tỏ lập trường trên đây, trong bài thuyết trình tại khóa họp mùa xuân của bảy giám mục Tin lành Luther bên Đức, nhóm tại Đan viện Loccum, gần thành phố Hannover, Bắc Đức, hôm 14 tháng Ba vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ký kết hiệp định tại thành phố Leuenberg, giữa Tin lành Luther, Tin lành Cải cách và các Giáo hội hiệp nhất.

Trong bài tham luận, Đức Hồng y Koch, người Thụy Sĩ, nói rằng đối với Giáo hội Công giáo, chỉ có sự hiệp nhất thực sự khi các tín hữu có cùng đức tin và cộng đồng Giáo hội. Vì thế, Đức Hồng y không đồng thuận với kiểu mẫu được đề ra trong hiệp định Leuenberg, theo đó sự cùng quan niệm về Tin mừng và sự thi hành các bí tích và hiệp thông giữa các hệ phái Kitô với nhau, đó là sự hiệp nhất, mặc dù các hệ phái có niềm tin khác nhau. Đức Hồng y Koch nói: “Sự hiệp nhất hữu hình trong cùng một sự tuyên xưng đức tin, trong các bí tích được cùng cử hành, và hiệp thông trong các thừa tác vụ, đó là mục đích đại kết mà Giáo hội Công giáo nhắm tới”.

Về phần Đức giám mục Ralf Meister của Giáo hội Tin lành Luther tại Hannover, và là Chủ tịch Hội đồng các Giám mục Tin lành Luther Đức (VELKD), ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp định Leuenberg đối với Tin lành và cả bên ngoài, vì nó giúp “hiệp nhất trong những khác biệt được hòa giải với nhau” và phản ánh đặc tính của Kitô giáo, là “niềm vui về một Tin mừng được biểu lộ dưới nhiều hình thức... Đối với chúng tôi, đại kết Kitô trước tiên là liên kết, chứ không phải là hiệp nhất nên một”.

Và Đức Hồng y Koch nói thêm rằng: “Cho đến nay, người ta vẫn chưa rõ làm sao mục đích đại kết của một cộng đồng các Giáo hội độc lập với những hệ phái khác nhau, được hướng dẫn theo nguyên tắc trong hiệp định Leuenberg, có thể dung hòa với hình ảnh Kinh thánh về Giáo hội, như một thân thể duy nhất của Chúa Kitô”.

(KNA 14-3-2023)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail