Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu chống đưa phá thai vào Hiến chương EU

Photo: Vatican News

Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu (COMECE) chống sáng kiến của một số đại biểu Nghị viện Âu châu đề nghị đưa phá thai, như một nhân quyền căn bản, vào trong Hiến chương của Liên hiệp, qua cuộc bỏ phiếu vào ngày 11 tháng Tư này.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Sáng kiến do các đại biểu thuộc đảng dân chủ xã hội, cấp tiến, đảng Xanh, và tả phái cũng như vài đại biểu của Thụy Điển. Dân đảng Âu châu (EVP) đưa ra một dự thảo đối lại, nói về trách nhiệm của các quốc gia thành viên về vấn đề phá thai và kêu gọi gia tăng ủng hộ các phụ nữ mang thai và các bà mẹ.

Trong thông cáo, công bố hôm mùng 09 tháng Tư vừa qua, tại Bruxelles, nhân dịp cuộc bỏ phiếu về sáng kiến vừa nói, các giám mục Liên hiệp gồm 27 nước Âu châu trích dẫn Tuyên ngôn mà Tòa Thánh mới công bố “Dignitas infinita”, Phẩm giá vô biên, theo đó, con người, trong mọi giai đoạn của sự phát triển đều mang trong mình phẩm giá vô biên ấy. Các giám mục COMECE cũng khẳng định rằng “Quyền sống là cột trụ của các nhân quyền khác. Điều này đặc biệt đối với những người cần được bảo vệ, như các hài nhi chưa sinh ra, và cả những người di dân, người cao niên, những người khuyết tật và bệnh nhân. Cả trong Công pháp quốc tế không hề có cái gọi là quyền phá thai...

“Hiến chương các quyền căn bản của Liên hiệp EU không thể bao gồm những quyền không được tất cả mọi người nhìn nhận và chúng gây chia rẽ. Không có quyền được nhìn nhận cho việc phá thai trong công pháp Âu châu hoặc quốc tế và cách thức, trong đó đề tài này được đề cập tới trong các Hiến pháp và các luật lệ của các nước thành viên rất khác nhau”.

Ngoài ra, chính Lời Tựa của bản hiến chương các quyền căn bản của Liên hiệp Âu châu yêu cầu tôn trọng “những khác biệt văn hóa và truyền thống của các dân tộc Âu châu” và những truyền thống Hiến pháp và những nghĩa vụ quốc tế chung của các nước thành viên”. Liên hiệp Âu châu không thể “áp đặt những lập trường ý thức hệ về con người, phái tính và giống (Gender), hôn nhân và gia đình, v.v. trên những người khác. Cổ võ và tạo điều kiện dễ dàng cho phá thai là điều đi ngược lại sự thăng tiến thực sự cho phụ nữ và các quyền của họ.

Thông cáo mang chữ ký của Ban thường trực các giám mục Liên hiệp Âu châu, đứng đầu là Đức cha Chủ tịch Mariano Crociata, Giám mục Latina bên Ý, Phó Chủ tịch là Đức cha Antoine Hérouard, Tổng giám mục Giáo phận Dijon bên Pháp, và ba vị Phó chủ tịch.

(Asia News 9-4-2024)