Ủy ban Con đường Công nghị ở Đức nhóm khóa họp thứ hai

Am Freitag und Samstag tagt der Synodale Ausschuss in Mainz | Vatican News
Vào cuối tuần này, tức ngày 14 và 15 tháng Sáu, Ủy Ban Con đường Công nghị (Synodale Auschussus) ở Đức, đang nhóm khóa họp thứ hai tại thành phố Mainz, để tiến hành việc thực thi những quyết định do Đại hội Con đường này để ra để cải tổ Giáo hội.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Khóa họp thứ I của Ủy ban này đã diễn ra hồi tháng Mười Một năm ngoái ở thành phố Essen, Bắc Đức.

Cụ thể, tham dự khóa họp này có 27 giám mục giáo phận tại Đức, 27 giáo dân đại biểu của Ủy ban Trung ương giáo dân Công giáo Đức, và 20 đại biểu khác được đại hội của Ủy ban Con đường Công nghị bầu ra, để từ nay tới mùa xuân năm 2026, chuẩn bị thành lập Hội đồng Con đường Công nghị (Synodale Rat), là cơ quan trong đó giáo dân và các giám mục sẽ điều hành Giáo hội Công giáo tại Đức, điều mà Tòa Thánh đã cương quyết phủ nhận và ngăn cản.

Có bốn giám mục giáo phận từ chối tham dự Ủy ban Con đường Công nghị này, chiếu theo chỉ thị của Tòa Thánh, đó là các giám mục giáo phận Koeln, Eichstaett, Passau và Regensburg.

Hôm 11 tháng Sáu vừa rồi, 14 tổ chức Công giáo cấp tiến tại Đức đã công bố tuyên ngôn chung, để tạo sức ép trên các giám mục và dư luận Công giáo tại nước này, thúc đẩy tiếp tục chương trình Con đường Công nghị để cải tổ Giáo hội Công giáo tại Đức, sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây: cải tổ trong bốn lãnh vực cũng là bốn diễn đàn của công nghị: cải tổ việc thực thi quyền bính trong Giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa; vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức, cải tổ luân lý tính dục của Giáo hội cho hợp thời và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Khóa họp toàn thể của Công nghị có 230 đại biểu, đa số là giáo dân.

Nhóm các tổ chức giáo dân này nhấn mạnh rằng công cuộc cải tổ Giáo hội Công giáo tại Đức không thể bị trì hoãn hay cản trở vì “những chỉ thị mới đến từ Roma hoặc vì những biện pháp dung hòa do các giám mục yêu cầu”.

(KNA 11-6-2024)