Tiếp tục sự tranh luận trong Giáo hội về Tuyên ngôn của Bộ Giáo lý đức tin

Image by Edyta Stawiarska from Pixabay

Năm tuần lễ sau khi Bộ Giáo lý đức tin công bố ngày 18 tháng Mười Hai năm 2023 Tuyên ngôn đạo lý, Fiducia supplicans, Lòng tín thác khẩn cầu, về việc chúc lành cho các cặp “rối”, trong đó có các cặp đồng phái, tranh luận tiếp tục trong Giáo hội hoàn vũ.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Các giám mục và thần học gia thuộc các nước nói tiếng Đức chào mừng và coi đây là một sự cởi mở, nhưng tại nhiều nơi khác có sự chống đối. Từ Congo đến Kazakhstan, các giám mục ra tuyên ngôn bác bỏ việc chúc lành như vậy. Các phản ứng tiêu cực mạnh nhất đến từ Phi châu và Á châu.

Đức Hồng y Ambongo và Phi châu

Đức Hồng y Fridolin Ambongo, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar, thành viên Hội đồng 9 Hồng y Cố vấn của Đức Thánh cha, đã phối hợp phản ứng của các Hội đồng Giám mục Phi châu, yêu cầu mỗi Hội đồng gửi các lập trường về cho ngài để tổng hợp. Với bản tổng hợp này, Đức Hồng y Ambongo đã bay về Roma, ngày 08 tháng Giêng. Hôm sau, ngài trao văn bản đó cho linh mục thư ký của Đức Thánh cha và xin được gặp Đức Thánh cha gấp và đã được ngài tiếp cùng ngày. Đức Thánh cha bị sốc và đau buồn trước những phản ứng từ Phi châu. Đức Hồng y Ambongo đã giải thích cho Đức Thánh cha rằng Dân Chúa không cần những giải thích với những định nghĩa thần học và triết học về việc chúc lành như trong Văn kiện của Bộ Giáo lý đức tin, nhưng đúng hơn cần có một sứ điệp để trấn an các tâm trí. Một lát sau, Đức Hồng y Fernandez đã tiếp Đức Hồng y Ambongo và ngày 09 tháng Giêng, hai vị soạn chung một văn kiện. Hai vị gọi điện cho Đức Thánh cha nhiều lần để chắc chắn về sự phê chuẩn nội dung của ngài. Đức Hồng y Ambongo cùng với Đức Hồng y Fernandez ký vào văn kiện với tựa đề “Không chúc lành cho những cặp đồng phái ở Phi châu”.

Văn kiện này được công bố ngày 11 tháng Giêng vừa qua. Hôm đó, Đức Hồng y Ambongo đã trả lời phỏng vấn bằng tiếng Pháp cho Đài Vatican, trong đó ngài giải thích tại sao đã can thiệp với Tòa Thánh.

Đức Hồng y Zuppi

Trong khi đó, tại Ý, Đức Hồng y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, cũng lên tiếng. Điều dĩ nhiên là Đức Hồng y phải ủng hộ Tuyên ngôn của Bộ Giáo lý đức tin và trong diễn văn trước Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ý, ngài nhấn mạnh rằng những người đồng tính luyến ái đã rửa tội cũng thuộc về Giáo hội, với mọi quyền lợi và cần phải hiệp nhất với Đức Thánh cha. Tuy nhiên, người ta không có đa số thành viên trong Hội đồng Giám mục này có lập trường thế nào đối với Tuyên ngôn của Bộ Giáo lý đức tin.

Mêhicô

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mêhicô, Đức cha Rogelio Cabrera López, Tổng giám mục Giáo phận Monterrey cũng có những bình luận giống như Đức Hồng y Zuppi và nhắc lại rằng hiệp nhất với Đức Giáo hoàng là một biểu tượng hữu hình của sự hiệp nhất với Giáo hội và các giám mục có nghĩa vụ phải vâng phục Đức Giáo hoàng trong vấn đề đạo lý. Đức Tổng giám mục nói rằng Giáo hội phải công bố giáo huấn Kitô, nhưng đồng phải phải gần gũi mọi người dân trong những hoàn cảnh khác nhau và thông truyền lòng thương xót của Thiên Chúa cho dân.

Trong khi có những ý kiến khác nhau được đề ra, đó là vấn đề này có nên được đưa ra bàn thảo trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới Kỳ thứ XVI, phần thứ hai sẽ nhóm tại Roma vào tháng Mười tới đây.

Đức Hồng y Trần Nhật Quân

Phản ứng mới nhất được báo chí nói tới là của Đức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân, 92 tuổi, Dòng Don Bosco, nguyên Giám mục Giáo phận Hong Kong. Ngài yêu cầu Đức Hồng y Manuel Fernandez hãy từ chức Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin vì là một người “rối đạo”, vì đã gọi một tội trọng là điều tốt lành. Đức Hồng y đặt câu hỏi: “Người như vậy chẳng nên từ chức hay bị sa thải sao?”

Đức Hồng y Müller

Về phần Đức Hồng y Gerhard Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, ngài đã nhiều lần phê bình Tuyên ngôn Fiducia supplicans. Lần lên tiếng mới nhất là trong bài giảng thánh lễ ngày 21 tháng Giêng vừa qua, lễ kính thánh Agnes tại nhà thờ thánh Agnes in Agone của người nói tiếng Đức ở Roma. Đức Hồng y nói về tình yêu của Thiên Chúa và khẳng định rằng: “Chắc chắn Thiên Chúa yêu thương mọi người - nhưng Chúa yêu thương mọi sự. Vì thế, không phải chúng ta là người giải thích tình yêu của Thiên Chúa, đúng hơn, chính Thiên Chúa tỏ lộ tình thương của Ngài với người tội lỗi, như con đường duy nhất dẫn đến ơn cứu độ”. Do đó, “không thể giải thích tình yêu của Thiên Chúa theo sở thích của con người, nhưng đúng hơn, giải thích ấy phải phù hợp với cách thức Thiên Chúa tỏ lòng thương xót của Người đối với chúng ta trong Chúa Kitô. Chính Chúa mạc khải cho chúng ta lý do và ý nghĩa tình thương của Người đối với những người tội lỗi, như con đường cứu độ duy nhất”.

(Tổng hợp 24-1-2024)