Thêm một giáo phận ở Mỹ tuyên bố phá sản

The Roman Catholic Diocese of Fresno | Bakersfield Californian
Thêm một giáo phận ở Mỹ phải khai phá sản, do những vụ kiện những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong quá khứ.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đó là Giáo phận Fresno, giáo phận thứ sáu tại bang California, nại đến biện pháp này, sau khi nghị viện tiểu bang mở cửa trong vòng ba năm, để nạn nhân các vụ lạm dụng xảy ra trong quá khứ và hết thời hiệu, để tố giác các vụ đó, nay cũng có thể nạp đơn kiện. Giáo phận Fresno phải đương đầu với 154 vụ kiện đòi tiền bồi thường. Trên toàn bang California, có khoảng 3.000 vụ kiện chống các tổ chức Công giáo.

Trong thư gửi giáo phận thuộc quyền, Đức cha Joseph Brennan, Giám mục Giáo phận Fresno, cho biết sau khi bàn hỏi với các chuyên gia và cố vấn của giáo phận, ngài quyết định nộp đơn tuyên bố phá sản, và xin được bảo vệ, chiếu theo chương 11 của luật liên bang về phá sản.

Đức cha cho biết biện pháp này giúp các trường Công giáo, các giáo xứ và tổ chức của giáo phận tiếp tục hoạt động và để số tiền của giáo phận không bị cạn ngay, sau một vài vụ kiện đầu tiên. Với biện pháp này, giáo phận vẫn tiếp tục chương trình bảo vệ các trẻ em chống nạn lạm dụng.

Tòa án về phá sản sẽ quản lý tài sản của giáo phận, và sau khi chi cho các nhu cầu chính đáng của giáo phận, số tiền còn lại mới được chia cho các nạn nhân các vụ lạm dụng.

Với quyết định trên đây, Giáo phận Fresno đi theo con đường của năm giáo phận ở bang California, và là giáo phận Công giáo thứ 39 ở Mỹ khai phá sản. Cho đến nay, đã có 24 trường hợp kết thúc. Trên toàn nước Mỹ, có 198 giáo phận.

Sự kiện nhiều giáo phận ở Mỹ tuyên bố phá sản cũng có thể ảnh hưởng tới các giáo phận ở các nước nghèo. Ví dụ, số tiền lạc quyên trong Ngày Thế giới Truyền giáo, vốn dành để trợ giúp Giáo hội tại các xứ truyền giáo, sẽ bị cắt bớt hoặc không được dành vào các mục đích nguyên thủy của cuộc lạc quyên ấy. Thực tế là số tiền đóng góp của Giáo hội Công giáo Mỹ cho các Hội Giáo hoàng truyền giáo trong nhiều năm gần đây giảm sút nhiều so với trước kia.

(Tổng hợp 3-6-2024)

Tags