Số người được rửa tội tại Hàn Quốc tăng 24% trong năm 2023

Image by tragrpx from Pixabay

Theo thống kê do Hội đồng Giám mục Hàn Quốc công bố hôm 24 tháng Tư vừa qua, số người được rửa tội trong năm qua tại nước này tăng 24%, tức là 51.307 người, so với 41.384 người trong năm 2022 trước đó.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Tuy có sự gia tăng như vậy trong những năm gần đây, nhưng con số các tín hữu mới này vẫn còn thấp hơn nhiều so với hơn 80.000 người mỗi năm trước thời đại dịch.

Bản “Thống kê của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc 2023” chia số người lãnh nhận bí tích rửa tội thành ba loại: trẻ em, người lớn và người nguy tử. Trong năm ngoái, trong số hơn 51.300 người được rửa tội, có hơn 12.800 trẻ em, 34.500 người lớn và gần 4.000 người ở trong tình trạng nguy tử.

Phúc trình trong Sách Thống kê cho biết tổng số tín hữu Công giáo Hàn Quốc trong năm 2023 là năm triệu 970.000 người, tức là tăng 0,3% so với năm 2022 trước đó và chiếm 11,3% trên tổng số 52 triệu 700.000 dân. Tỷ lệ này vẫn đều đều trong những năm gần đây.

(Pillarcatholich.com 27-4-2024)