Phái bộ Tòa Thánh về Palestine giúp các thường dân ở Gaza

La devastazione a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza | Vatican News

Ông Joseph Hazboun, Giám đốc Phái bộ Tòa Thánh về Palestine, ở Jerusalem, tuyên bố rằng: “Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và hy vọng thảm trạng ở Gaza này có thể chấm dứt càng sớm càng tốt, trước khi những cuộc tàn phá nhà cửa và các nạn nhân dân sự gia tăng”.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ông Hazboun cho biết: “Thật là đau khổ xé lòng khi thấy những gì đang xảy ra ở Gaza”. Ông biết rõ miền này vì mỗi năm ông vẫn đến đó ba, bốn lần. Ông Hazboun mới nhận thêm tin đau lòng: trong đêm 30 tháng Mười vừa qua, vì những cuộc dội bom của Israel, một nửa tòa nhà của trung tâm Văn hóa Chính thống Arập ở Gaza bị phá hủy. Ông nói: “Trung tâm đó mới được khánh thành năm 2019, sau 30 năm trời lạc quyên tài chánh để kiến thiết nó. Cách đây hai ngày, những người ở trung tâm ấy nhận được lệnh của quân đội Israel buộc phải di tản, cho dù có hơn 3.000 người tị nạn tại trung tâm này. Rồi đêm 30 tháng Mười, trung tâm đã bị phá hủy. Hiện thời, chúng tôi không có tin về số người chết”.

Chính tại trung tâm vừa nói tiến hành chương trình thu nhận 24 nhân viên, trong đó có nhiều Kitô hữu, để khuyến khích họ định cư và được ổn định về kinh tế. Bây giờ tất cả đều phải làm lại.

Ông Hazboun cho biết từ đầu chiến tranh này, nhiều tín hữu Kitô đã chạy đến tị nạn tại nhà thờ Thánh Gia của Công giáo và nhà thờ thánh Porfirio của Chính thống giáo: “Chúng tôi đã nhận được lời kêu gọi khẩn cấp của cả hai giáo xứ. Họ xin hỗ trợ lương thực và nước uống cho dân chúng. Và chúng tôi đồng ý tức khắc, sau khi nói chuyện với tổng hành dinh của Phái bộ của Tòa Thánh về Trung Đông ở New York: Trung tâm chấp thuận ngay việc tài trợ thuốc men, lương thực, y phục cho những người đã phải bỏ gia cư đi lánh nạn mà không mang theo được gì. Hiện thời, chúng tôi cố gắng tiếp xúc bao nhiêu có thể với các tổ chức, để nâng đỡ, an ủi và chứng tỏ chúng tôi đang cố gắng hết sức để giúp đỡ họ”.

Trong số các dinh thự và cơ sở bị thiệt hại vì chiến tranh này, có nhà thương Al-Ahli, của Anh giáo, hôm 14 tháng Mười đã bị trúng bom. Đây là cơ quan đối tác với Sứ bộ Tòa Thánh về Palestine. Nhưng sau đó, ngày 18 tháng Mười bệnh viện thì bị dội bom nặng nề, làm cho ít nhất 500 người chết. Trong những năm trước đó, Phái bộ Tòa Thánh đã giúp nhà thương về phương diện năng lượng mặt trời và tu bổ những thiệt hại vì chiến tranh hồi năm 2009, 2012, và 2014.

Phái bộ Tòa Thánh về Palestine được thành lập năm 1949, khi 700.000 người Palestine phải bỏ gia cư của họ đi lánh nạn. Trong nhiều năm qua, Phái bộ này đã tài trợ nhiều chương trình giúp người Palestine, kể cả tại thành Ramallah và Jerusalem. Tại Gaza, có nhiều cơ sở được tài trợ.

(Vatican News 30-10-2023)