Nạn đói trầm trọng nơi nhiều người dân Venezuela

© Ordenskonferenz / Diaz

Mặc dù Venezuela có những mỏ dầu hỏa thuộc hàng lớn nhất thế giới, nhưng nhiều người dân nước này đang chịu nạn đói trầm trọng, phải bới rác để sống qua ngày và nhiều người phải tìm đường di cư ra nước ngoài.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trên đây là lời tố giác của cha Luis Domingo Diaz, thuộc Dòng Chúa Cứu Độ, Salvatorian (SDS), trong cuộc báo ở thủ đô Vienne của Áo, hôm mùng 07 tháng Năm vừa qua.

Cha Diaz làm việc trong các khu xóm nghèo ở thủ đô Caracas của Venezuela. Tại đây, cha săn sóc các trẻ em mồ côi, và những người già nghèo túng. Quốc gia này đang chịu nạn đói và làn sóng xuất cư. Theo cha Diaz, một trong những vấn đề chính của đất nước Venezuela là phải nhập khẩu tới 70% sản phẩm. Thêm vào đó, những thiếu sót trong việc phát triển, như sự tập trung và quốc hữu hóa các công nghệ, nạn quân sự hóa đất nước một cách mạnh mẽ và nạn tham nhũng. Tất cả những tình trạng đó, trong những thập niên gần đây, đã tạo nên cuộc khủng hoảng sâu đậm về kinh tế, xã hội và chính trị, tạo nên hố chia cách ngày càng rộng lớn giữa những người giàu sụ và những người nghèo cùng cực. Phần lớn dân chúng không thể kiếm sống đủ mỗi ngày. Nạn lạm phát tăng vọt, năm ngoái tới 600% khiến tình trạng kinh tế xã hội càng tệ hơn nữa.

Cha Diaz cùng với chính linh mục, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Độ hoạt động trong bối cảnh xã hội trên đây. Các tu sĩ đã thành lập trung tâm mang tên “Cha Jordan”, đứng trước tình trạng hệ thống y tế công cộng bị sụp đổ. “Văn phòng tương trợ của các cha Dòng Chúa Cứu Độ, từ nhiều nơi trên thế giới, hỗ trợ hoạt động của các tu sĩ cùng dòng ở Venezuela, và cùng với các tổ chức từ thiện quốc tế khác, mỗi tháng các cha săn sóc hoạt 2.500 người về mặt y tế. Dòng cũng có những trạm xã hội giúp đỡ các trẻ em, người trẻ và người già gặp khó khăn.

Trong cuộc họp báo tại Vienne, cha Diaz cũng cho biết bình quân tại Venezuela, mỗi gia đình chỉ kiếm được gần 100 Euro mỗi tháng, trong khi đó, để có thể sống còn, người ta phải chi ít nhất 500 Euro cho thực phẩm. Cha nói: “Chúng tôi không thể thay đổi thực trạng của những người dân Venezuela, nhưng chúng tôi ở cạnh dân chúng trong lãnh vực của mình và nâng đỡ họ bao nhiêu có thể”.

Cha Diaz năm nay 41 tuổi (1983). Sau khi thụ phong linh mục, cha đảm nhận việc điều hành các hoạt động xã hội của Dòng Chúa Cứu Độ ở Venezuela, trong đó có các nhà trẻ, bệnh xá và trường học. Hiện nay, có 300 người làm việc tại các trung tâm xã hội của dòng. Khoảng 6.000 người được săn sóc, giúp đỡ trong các trung tâm xã hội vừa nói.

(KAP 9-5-2024)

Tags