Khóa họp thứ 396 của Hội đồng Giám mục Ba Lan

Photo: Konferencja Episkopatu Polski

Trong hai ngày 20 và 21 tháng Mười Một này, Hội đồng Giám mục Ba Lan đang nhóm khóa họp thứ 396, tại Trung tâm Thánh Mẫu toàn quốc Jasna Gora.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức cha Artur Mizinski, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục, cho biết trong khóa họp, các giám mục sẽ thảo luận về Bản tường trình dài 43 trang đúc kết Khóa I của Thượng Hội đồng Giám mục thứ XVI, tiến hành tại Roma trong tháng Mười vừa qua, về chủ đề: “Tiến tới một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng”.

Các đại biểu của Hội đồng Giám mục Ba Lan tham dự Thượng Hội đồng Giám mục tường trình cho các toàn thể Hội đồng Giám mục nước này.

Bản tường trình đúc kết được chia làm ba phần và bàn đến tổng cộng 20 vấn đề đã được bàn tới trong Thượng Hội đồng Giám mục. Các giám mục suy tư và đưa ra các góp ý để gửi về Văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục thế giới vào tháng Ba năm tới, 2024.

Trong khóa họp này, Đức Tổng giám mục Antonio Guido Filipazzi, tân Sứ thần Tòa Thánh tại Ba Lan, giới thiệu với các giám mục thư Đức Thánh cha ủy nhiệm ngài, đồng thời đọc diễn văn đầu tiên trước Hội đồng Giám mục Ba Lan.

Ngoài ra, có cũng có sự hiện diện của một số vị khách nước ngoài, trong đó có các đại diện tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức, chuyên trợ giúp Giáo hội tại Đông và Trung Âu thời hậu cộng sản, năm nay tổ chức này kỷ niệm 30 năm thành lập.

Sau khóa họp tại Jasna Gora, các giám mục Ba Lan sẽ lưu lại Đền thánh để tham dự ba ngày tĩnh tâm, cho đến 24 tháng Mười Một. Vị giảng thuyết là cha Henryk Pietras, Dòng Tên.

(Ekai.pl 20-11-2023)

Tags