Hội đồng Giám mục Belarus Không áp dụng Tuyên ngôn cho chúc lành các cặp đồng phái

Hội đồng Giám mục Belarus | catholic.by

Hội đồng Giám mục Belarus, cũng gọi là Bạch Nga, tuyên bố không áp dụng trên lãnh thổ thuộc quyền Tuyên ngôn Fiducia supplicans, Lòng tín thác khẩn cầu, về việc chúc lành cho các cặp bất hợp lệ, trong đó có các cặp đồng phái.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong thông cáo công bố hôm mùng 02 tháng Hai vừa qua, các giám mục Belarus bày tỏ lập trường trên đây, không chúc lành cho các gặp đồng tính luyến ái và “những hình thức sống tội lỗi khác.”

Tuy nhiên, có thể chúc lành ngoài phụng vụ cho tất cả những người xin được chúc lành, nhưng phải luôn tránh chúc lành cho các cặp sống trong hôn phối bất thành, theo giáo luật hoặc có những quan hệ đồng tính.

Các giám mục giải thích rằng: “Việc chúc lành như vậy có thể khiến cho các tín hữu khác coi là một sự đồng thuận với tội lỗi... Tuy nhiên, chúng tôi đồng hành với các anh chị em đang sống trong những tình trạng đặc biệt, với lòng tôn trọng và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ họ hiểu biết rõ hơn về Chúa Kitô và về thánh ý Chúa”.

Khác với Hội đồng Giám mục Belarus, hôm mùng 01 tháng Hai vừa qua, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, lên tiếng bênh vực Đức Thánh cha và bày tỏ sự hiệp thông sâu xa và gắn bó với Đức Thánh cha Phanxicô, cũng như giáo huấn của ngài như chủ chăn Giáo hội hoàn vũ.

César García Pedro, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, nói rằng “về vấn đề áp dụng cụ thể Tuyên ngôn Fiducia supplicans, chúng tôi muốn đi vào chi tiết, vì đứng trước một văn kiện Tòa Thánh, chúng tôi không tính toán, nhưng chấp nhận”.

(Religión Digital 1-2-20249; Katholische.de 2-2-2024)