Hai mươi nhà thần học giúp soạn Tài liệu Làm việc Thượng Hội đồng Giám mục

Photo: synod.va
Hôm mùng 04 tháng Sáu vừa qua, hai mươi nhà thần học nam nữ, từ nhiều nơi trên thế giới, đã đến Roma, để khởi sự tiến trình soạn thảo Tài liệu Làm việc cho khóa họp thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI, sẽ tiến hành trong tháng Mười năm nay ở Roma.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Hồng y Mario Grech, người Malta, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, nói rằng: “Tôi đặc biệt có ấn tượng khi thấy sự can dự của toàn thể cộng đoàn Giáo hội trong tiến trình dài để phân định. Ngoài những suy tư nảy sinh từ bản tường trình đúc kết khóa họp thứ nhất, hồi tháng Mười năm ngoái (2023), còn có tất cả những tài liệu và phúc trình của các Giáo hội địa phương được gửi về Roma, cả những chứng từ về tính đồng hành, hay hiệp hành, và việc thực thi tinh thần này. Giáo hội đồng hành không còn là một giấc mơ cần thực hiện, nhưng đang là một thực tại sinh động, tạo nên những sáng tạo và những kiểu mẫu tương quan mới giữa lòng Giáo hội địa phương hoặc các nhóm Giáo hội khác nhau.

Thông cáo của Văn phòng Tổng thư ký cũng nêu ví dụ những đóng góp suy tư của Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền các dòng nam và dòng nữ, và nhiều nhận xét khác đến từ các thực tại quốc tế, như các Phân khoa Đại học, các Hiệp hội tín hữu hoặc cả các cá nhân và mỗi cộng đoàn.

Ngoài ra, cũng có tường trình sau ba ngày gặp gỡ suy tư mới đây của 300 cha sở thế giới, được gửi về Văn phòng Tổng thư ký.

Các nhóm thần học gia, chuyên gia đa ngành về tín lý, Giáo hội học, Thần học mục vụ, giáo luật v.v, đang phân tích tất cả các tài liệu nói trên.

Cha Giacomo Costa, Dòng Tên, Tổng thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục thứ XVI cho biết: giai đoạn đầu tiên này chưa phải là soạn ra ngay Tài liệu Làm việc, nhưng là phân tích các phúc trình và đường lối thực hành của các cộng đoàn địa phương. Tiếp đến là phân định chung về những vấn đề và suy tư thần học, để dọn đường cho việc soạn thảo Tài liệu Làm việc đúng nghĩa.

Trước khi bắt đầu tiến trình soạn thảo, các chuyên gia đã dành nửa ngày để tĩnh tâm, và họ tiếp tục làm việc tới ngày 13 tháng Sáu tới đây. Tiếp đến, tiến trình soạn thảo sẽ tiếp tục qua ba giai đoạn: sau khi xác định cơ cấu của tài liệu tương lai, Hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục, gồm các hồng y và giám mục sẽ thực hiện một phân định đầu tiên về những gì đã được soạn ra.

Giai đoạn kế tiếp là soạn Tài liệu Làm việc và hệ thống kiểm chứng rộng rãi cho đến khi được Hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục chấp thuận để đệ trình lên Đức Thánh cha phê chuẩn chung kết. Văn kiện này có thể được công bố vào thượng tuần tháng Bảy năm nay và sẽ được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận tại Thượng Hội đồng Giám mục khóa hai, từ ngày 02 đến ngày 27 tháng Mười sau đó, về cùng đề tài: “Tiến tới một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng”.

(Sir 5-6-2024)

Tags